Erstatning ved arbejdsskade

Har du været udsat for en arbejdsskade, kan du måske få udbetalt erstatning. Få en gratis gennemgang af din sag.

Få en gratis vurdering af din sag

Erstatning i forbindelse med arbejdsskader

Hvad betegnes som en arbejdsskade?

Arbejdsskader dækker over to forskellige begreber; arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, man pådrager sig i forbindelse med sit arbejde, hvorimod en erhvervssygdom er en sygdom, der forårsages af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Hvordan anmelder man en arbejdsskade?

En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), og anmeldelsen kan ske af følgende personer:

Din arbejdsgiver
Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Det sker ved at udfylde en fortrykt blanket, som du og din arbejdsgiver skal underskrive, hvorefter den indsendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen)

Dig selv
Selvom det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde skaden, skal du selv sørge for, at din arbejdsgiver rent faktisk har anmeldt det. Vi anbefaler, at du selv følger op overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i god tid, før fristen for anmeldelse indtræder

Din læge/tandlæge
Din læge og tandlæge har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) så hurtigt som muligt

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er ét år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen ét år efter, at du som skadelidt finder ud af, at sygdommen skyldes dit arbejde. Overholdes fristen ikke, risikerer du at miste retten til erstatning.

Hvis en skade er anmeldt for sent, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) som udgangspunkt afvise sagen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) kan dog se bort fra et-årsfristen, men det kræver særlige omstændigheder. Hvis skaden senere viser sig at være værre end først antaget, således at der for eksempel alligevel er varigt mén eller erhvervsevnetab, kan skaden anmeldes også efter 1 års fristen udløb.

Værd at vide om arbejdsskade og erstatning

Før du kan få erstatning for en arbejdsskade, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) afgøre, om der overhovedet er tale om en arbejdsskade.

Se filmen om erstatning ved arbejdsskader her:

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Mere information om arbejdsskade og erstatning

Kan du få erstatning efter din arbejdsskade? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter din arbejdsskade. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.