Erstatningstakster

Hvert år i december måned fastsættes taksterne, der gælder for erstatningsposterne i Erstatningsansvarsloven. Det gælder blandt andet svie- og smerte, varigt mén, årslønsberegning for børn under 15 år og forsørgertabsposterne.

Taksterne for 2022 er:

Svie og smerte godtgørelse:

Svie og smerte godtgørelse er det beløb, man kan få i godtgørelse pr. dag, man er sygemeldt. Taksten er kr. 215 pr. dag, dog maksimalt 83.000 kr. i alt.

Varigt mén godtgørelse:

Efter ca. 1 år kan der som oftest vurderes, hvor stort det varige mén efter skaden er. Taksten for godtgørelse for varigt mén efter Erstatningsansvarsloven er i 2022 på kr. 9.505 pr. méngrad, dog maksimalt 1.139.500 kr. Der betales først varigt mén godtgørelse, hvis méngraden er 5 % eller højere.

Max erhvervsevnetab og opregulering af årslønnen:

Erhvervsevnetabserstatning beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den årsløn, man havde inden ulykken.

Årslønnen bliver årligt opreguleret efter en lovbestemt reguleringssats. Satsen for 2022 udgør 1,2 %.

Det maksimale beløb, der kan erstattes i erhvervsevnetabserstatning er i 2022 på kr. 9.978.000.

Børns erhvervsevnetab:

Hvis et barn under 15 år får et erhvervsevnetab, fastsættes erstatning som et kapitalbeløb, beregnet ud fra kr. 457.500 ganget med méngraden og ganget med 10.

Det vil sige, at hvis et barn f.eks. får et varigt mén på 15 % beregnes erhvervsevnetabserstatningen som kr. 457.500 x 15 % x 10 = kr. 686.250.

Forsørgertabserstatning:

Forsørgertabserstatning er den erstatning, man er forpligtet til at betale, hvis man er ansvarlig for en andens død. Det gælder udgifter til begravelse og erstatning til den, der ved dødsfaldet har mistet en forsørger.

Erstatningen fastsættes til 30 % af den erstatning, som den dræbte kunne have opnået ved fuldstændigt tab (100 %) af erhvervsevnen. Var den dræbtes årsløn f.eks. kr. 300.000 udgør erstatning for tab af forsørger: kr. 300.000 x 10 x 0,30 = kr. 900.000.

Der fastsættes årligt et minimumsbeløb, som i 2022 udgør kr. 1.067.500.

Der kan ligeledes i visse tilfælde opnås et overgangsbeløb, der betales til den efterladte. Beløbet udgør i 2022 kr. 179.000. Der kan ikke både opnås betaling af begravelsesomkostninger og overgangsbeløb.

Vedr. arbejdsskader se også www.ask.dk.

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Kan du få erstatning? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

GRATIS VURDERING AF DIN SAG

FÅ DEN ERSTATNING DU HAR KRAV PÅ

FÅ ET PROFESSIONELT TEAM I RYGGEN