Indledning af en retssag, kan være et nødvendigt skridt

Advokat Jesper Rossau Jensen har netop afsluttet en retssag, som blev afsluttet kort tid efter vi indgav stævning mod et forsikringsselskab.

I sagen havde vores klient været ude for en trafikulykke i 2018, hvor der skete sammenstød mellem bilen som vores klient var fører af og en anden bil. Overfor den anden bils ansvarsforsikring havde der udenretligt pågået forhandlinger om, hvad der skulle betales i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetabserstatning. Da forhandlingerne var endeligt afsluttet, bestod der uenighed om et krav på 470.000 kr. Vi vurderede, at der var omstændigheder i sagen, som tilsagde at vores klient skulle forfølge dette krav ved udtagelse af stævning mod den anden bils ansvarsforsikringsselskab.

Kort tid efter vi havde udtaget stævning mod den anden bils ansvarsforsikringsselskab, blev vi kontaktet af ansvarsforsikringsselskabets advokat, som nu efter udtagelse af stævning meddelte, at hvis vi stoppede retssagen, så ville de betale 377.000 kr. af det fremsatte krav på 470.00 kr. Vores klient accepterede denne løsning.

En tilfreds klient

Vores klient i den konkrete sag, fortalte os følgende da retssagen blev afsluttet, som vi var meget glade for af få af vide:

”Efter ulykken stod jeg i den situation, at jeg havde behov for juridisk hjælp. Min fagforening kunne ikke hjælpe mig, så jeg fandt jer på Facebook og sendte en kort beskrivelse af ulykken og de konsekvenser den havde for mig. I tog sagen – Det har jeg syntes, var helt fantastisk for mig. God information undervejs og med et godt udfald for mig. Jeg har hele tiden været meget tryg ved jeres behandling af min sag. Så tak til Jesper og Ida”

Det er ofte en stor beslutning, at skulle indlede en retssag selvom den skadelidte er bistået af en advokat. Som ovennævnte illustrerer, så kan kampen være værd at tage op.

Anbefaling af stævning

Når vi hos Erstatningsgruppen anbefaler en klient, at udtage stævning, så er vores anbefaling ledsaget af en grundig redegørelse til vores klient om hvad en retssag konkret omhandler og hvorfor der er omstændigheder der tilsiger, at en retssag vil kunne få et gunstigt resultat for vores klient. Vi har også en samtale med vores klient om hvorledes en retssag rent praktisk forløber fra start til slut og hvad der undervejs kan få betydning for retssagens udfald.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.