Erstatning generelt

Grundbetingelser:

Er du kommet til skade, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få erstatning. Betingelserne afhænger blandt andet af hvilken skade, du har været udsat for. Det kan f.x. have betydning, hvis der er en, der er ansvarlig for din skade. Du kan læse mere om de forskellige typer af skader her på siden.

Forsikringer:

Hvis du er dækket af én eller flere ulykkesforsikringer, kan du også få udbetalt erstatning herfra. Vær opmærksom på, at du er berettiget til erstatning fra din ulykkesforsikring, selvom du får udbetalt erstatning fra en ansvarlig skadevolder. Forsikringen er en privat aftale, og vilkårene fremgår af din police.

Erstatningsposter:

Hvis du er berettiget til erstatning fra en ansvarlig skadevolder, kan du få erstatning efter forskellige poster, der primært fremgår af Erstatningsansvarsloven. Du kan finde erstatningsansvarsloven på www.retsinformation.dk/
Du kan også læse mere om de forskellige erstatningsposter under skadestyperne her på siden.

Genoptagelse:

Er din erstatningssag afsluttet kan den måske genoptages. Forsikringsselskaberne ser på, om der er indtrådt en helbredsmæssig forværring, eller evt. en ændring af din arbejdsmæssige situation. Det er dig, der skal bevise, at der er indtrådt en sådan forværring, eksempelvis ved fremlæggelse af lægelige akter eller tilkendelse af fleksjob/førtidspension.

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Mere information om erstatning

Har du brug for mere information om erstatning ved skader eller ulykker, så har vi skrevet flere artikler. Du finder links til dem herunder.

Er du sikker på, at du har fået den rette erstatning?

Professionel rådgivning i forbindelse med din erstatningssag kan have stor betydning. Erstatningsgruppen har for nyligt afsluttet en sag, hvor vi sikrede, at en forkert beregning af klientens erhvervsevnetabserstatning blev rettet til, hvilket betød, at klienten fik cirka 500.000 kr. mere i erstatning, end han først var blevet tildelt.

Kan du få erstatning? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

GRATIS VURDERING AF DIN SAG

FÅ DEN ERSTATNING DU HAR KRAV PÅ

FÅ ET PROFESSIONELT TEAM I RYGGEN