Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.

Vores advokat, med speciale i personskadeerstatning, Maria Ulf Hansen gennemgik sagen med klienten, og vi kunne straks se, at klienten havde ret til bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og potentielt tab af erhvervsevne. Sagen er netop afsluttet med en tilfreds klient, som fik tilkendt den berettigede erstatning fra forsikringsselskabet.

Normalt er kommunen involveret, når arbejdsevne skal afklares og denne afklaring er med til at danne grundlag for erstatningen for tab af arbejdsevne efter en ulykke, men i dette tilfælde fandt vores klient sammen med arbejdsgiveren en løsning, hvor vores klient kunne blive på arbejdspladsen, men under ændrede arbejdsvilkår.

Erstatningsgruppen fulgte sagen til dørs

Da klienten henvendte sig kort tid efter ulykken, har vi været med hele vejen til den endelige afgørelse, hvor det tog over et år at forhandle os frem til en rimelig erstatning for erhvervsevnetabet. Vi har sørget for, at klienten har været godt oplyst undervejs i sagsbehandlingen, samtidig med, at vi har kæmpet for retfærdighed og en berettiget erstatning til vores klient. Sagen endte også med, at vores klient fik tildelt tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne.

En glad og tilfreds klient

Vores klient kan nu endelig se fremad efter et langt og hårdt sagsforløb, som endte med en fortjent erstatning. Klienten har skrevet følgende til os, som en stor tak for støtte og omsorg i forløbet:

”Ulykken og det efterfølgende sygdomsforløb har bragt en masser problemer for min familie, derfor er jeg glad for, at Erstatningsgruppen dukkede op på Google, da jeg søgte efter en advokat, som kunne føre min erstatningssag. Fra første dialog har Maria og Ida, fra Erstatningsgruppen, givet uovertruffen hjælp og støtte i sagen, der har taget over 3 år at få færdigbehandlet. De har holdt mig i hånden og støtte mig gennem en hård kamp, som jeg aldrig havde klaret uden deres uvurderlige hjælp og opbakning.”

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre, om vi kan hjælpe dig med din erstatningssag.

 

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.