Få rådgivning om erstatning efter psykisk arbejdsskade

Erstatning efter psykisk arbejdsskade

Det kan være muligt at få tilkendt erstatning efter en psykisk arbejdsskade, eksempelvis forårsaget af mobning på arbejdspladsen.

Retten i Viborg har for nyligt taget stilling til en sag om psykisk arbejdsskade. I den pågældende sag tog retten stilling til, om en kommune kunne stilles til ansvar for en psykisk arbejdsskade, som en medarbejder havde pådraget sig som følge af mobning.

Psykisk sygdom som følge af mobning og psykisk chikane

Den konkrete sag handlede om en social- og sundhedshjælper, der, som følge af mobning og psykisk chikane, havde fået konstateret en psykisk sygdom.

Medarbejderen havde forsøgt at gøre opmærksom på mobningen, men det ændrede desværre ikke forholdene, så efter længere tids sygdom indgik medarbejderen i stedet en fratrædelsesaftale med arbejdspladsen. Af fratrædelsesaftalen fremgik det, at sagen blev betragtet som afsluttet og ikke kunne genoptages.

Medarbejderen valgte alligevel at lægge sag an mod arbejdsgiveren. Hun var af den overbevisning, at såvel teamlederen som afdelingslederen havde været klar over problemet med mobning, men intet havde gjort for at stoppe det eller forhindre det i at gentage sig. Hun mente desuden, at sygemeldingen var begrundet i mobningen, og at arbejdsgiveren fortsat var ansvarlig for hendes psykiske arbejdsskade trods den indgåede fratrædelsesaftale.

Kommunen var uenig og fastholdt, at der var taget stilling til alle økonomiske mellemværende i forbindelse med medarbejderens fratrædelse i fratrædelsesaftalen. Kommunen mente desuden, at medarbejderen ikke havde været udsat for mobning samt at ledelsen havde forsøgt at løse problemerne omkring omgangstonen på arbejdspladsen.

Kommunen var ansvarlig for den psykiske arbejdsskade

Retten i Viborg udtalte, at mobningen ikke havde været diskuteret, da fratrædelsesaftalen blev forhandlet, ligesom emnet heller ikke var omtalt i aftalen. Retten konkluderede derfor, at fratrædelsesaftalen kun vedrørte afslutningen på ansættelsesforholdet og vilkårene for det.

I forhold til formuleringen i fratrædelsesaftalen, hvor det fremgik, at sagen blev betragtet som afsluttet og ikke kunne genoptages, mente retten ikke, at formuleringen afskar medarbejderen for at kræve erstatning for den psykiske arbejdsskade, som hun havde pådraget sig som følge af mobning.

Byretten fandt, at medarbejderen havde været udsat for mobning på sin arbejdsplads og som følge deraf fået en arbejdsskade.

Byretten slog desuden fast, at ledelsen havde været vidende om det dårlige arbejdsmiljø på arbejdspladsen og at medarbejderen havde været udsat for mobning. Ledelsen havde, ifølge retten, ikke iværksat tiltag for at stoppe mobningen af medarbejderen, ligesom der heller ikke var foretaget tilstrækkelige overordnede indsatser for at ændre det dårlige arbejdsmiljø medarbejderne imellem.

Byretten kom frem til, at kommunen havde handlet ansvarspådragende, fordi de ikke havde håndteret det dårlige arbejdsmiljø og stoppet mobningen af medarbejderen. Derfor var kommunen erstatningsansvarlig for medarbejderens psykiske arbejdsskade.

Søger du rådgivning om psykisk arbejdsskade?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har pådraget dig en psykisk arbejdsskade, er du velkommen til at kontakte os for en vurdering af din sag og dine erstatningsmuligheder. Vi tilbyder en gratis sagsgennemgang. Hvis du udfylder formularen her, vender vi retur til dig med vores vurdering. 

Vil du vide mere?