Få hjælp til erstatning for erhvervsevnetab

Det betaler sig at have tålmodighed, når man skal kæmpe for retfærdighed og erstatning

Det har taget sin tid, men det er nu endelig lykkedes for Henny at få den erhvervsevnetabserstatning, hun havde krav på efter sin trafikulykke i 2007. Faktisk endte det efter en retssag med en fordobling af erstatningsbeløbet.

Mange, der har prøvet at komme til skade og søge om erstatning for de følger, de har fået, ved, at det kræver en vis portion tålmodighed. Når der er tale om tab af erhvervsevne, er der mange ting, der skal falde på plads, før man kan få sin erstatning. Det er ikke kun i forhold til forsikringsselskabet, at det er en lang proces. Der er også en lang periode forud, hvor man skal arbejdsafklares og ofte skal afprøves i forskellige jobafprøvninger via sin kommune. Denne afprøvning skal vise, hvilken arbejdsevne man har efter ulykken.

Henny kom til skade i 2007

Også i Hennys sag var det sådan. Henny kom nemlig til skade helt tilbage i 2007, dvs. for 15 år siden. Efter 10 år, i 2017, blev det vurderet, at hun havde et midlertidigt erhvervsevnetab på 35%. Hun var ikke færdig med sin arbejdsprøvning og derfor vidste man ikke på det tidspunkt, hvad hendes endelige erhvervsevnetab ville være.

Først et par år senere kunne hendes endelige erhvervsevnetab vurderes, da hun i 2019 blev bevilget fleksjob, hvor hun kunne arbejde 6 timer i ugen.

Det vurderede advokat Maria Ulf Hansen til at svare til et erhvervsevnetab på 70%, altså en fordobling af det først vurderede erhvervsevnetab.

Desværre var forsikringsselskabet, der skulle betale erstatningen, nu ikke længere enig i, at ulykken var skyld i, at Henny kun kunne arbejde 6 timer i ugen. De mente, at det var andre forhold, der var skyld i det.

Årsagssammenhæng

I sådan en situation må man som regel gå rettens vej og få en vurdering fra Retslægerådet. Retslægerådet vurderer på dét, der kaldes årsagssammenhæng, eller med andre ord, om det er ulykken, der er skyld i ens gener.

I Hennys sag var Retslægerådet ikke i tvivl – der var klar sammenhæng.

Så nu efter 15 år har Henny endeligt fået sin erstatning og med retssagen endte hun med at få fordoblet erstatningen for erhvervsevnetab.

– Jeg er superglad for, at det endte med en retfærdig løsning, og er meget taknemlig for den rådgivning og vedholdenhed jeg har mødt i Erstatningsgruppen, siger Henny.

Advokat Maria Ulf Hansen fra Erstatningsgruppen har hjulpet Henny med sagen siden 2013 og har også ført sagen i retten for hende. Maria er rigtig glad og tilfreds med sagens udfald, der betyder, at Henny nu er endt med den erstatning, hun har ret til.

Skal vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er kommet til skade. Vi giver dig en gratis vurdering af din sag.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.