Husk forsikringen hvis du har et stuejob

Er du forsikret mod skader, der opstår på studiejobbet?

Hvis du er studerende og har et studiejob, skal du være opmærksom på, om din ulykkesforsikring dækker skader, der opstår, mens du arbejder. Det er nemlig ikke altid tilfældet.

Mange studerende vælger at supplere SU’en ved at have et job sideløbende med studierne. Hvis du har valgt at arbejde ved siden af dit studie, skal du imidlertid huske at sikre dig, at din ulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade, når du er på arbejde.

Hvad står der i policen?

Det fremgår af policen til din ulykkesforsikring, hvordan du er dækket. Hvis du er anført som studerende, dækker forsikringen i nogle tilfælde ikke skader, der opstår, mens du arbejder i din fritid – i nogle tilfælde fremgår det direkte af vilkårene for ulykkesforsikringen, at den ikke dækker ved ulykker, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det sker desværre, at studerende ikke kan opnå dækning fra deres ulykkesforsikring, selvom de troede de var omfattet af dækket. Derfor er Erstatningsgruppens opfordring til de studerende, at de skal sikre sig, at deres egen ulykkesforsikring også dækker skader, der opstår i forbindelse med deres studiejobs.

Hvis du er i tvivl om dækningen, bør du derfor tage kontakt til forsikringsselskabet og få det afklaret, og samtidig undersøge muligheden for at ændre forsikringen, hvis den ikke dækker. Det kan typisk ske ved at ændre den til en heltidsulykkesforsikring.

Er du kommet til skade og er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Hvis du er kommet til skade, enten på studiet eller i din fritid, og er i tvivl om, hvorvidt du har ret til erstatning, kan du udfylde denne formular og få et uforpligtende svar på, om du kan være erstatningsberettiget.

Vil du vide mere?