Rådgivning om arbejdsskader

Kompliceret arbejdsskadesag veloverstået

Arbejdsskadesager kan være langstrakte. Det gælder også en sag, som Erstatningsgruppen for nyligt afsluttede efter et forløb på mere end 4 år.

Erstatning efter ulykke med maskine

Vores klient, Morten, kom til skade i november 2017. Han var på det tidspunkt 18 år gammel og gik på produktionsskole.

Morten kom alvorligt til skade i forbindelse med, at han skulle fræse skolens have. Han blev klemt mellem fræseren og hækken, og får alvorlige skader på højre og venstre ben. Skaderne på venstre ben er så alvorlige, at hans ben amputeres fra knæet og ned.

Erstatningssagen kort fortalt

Hos Erstatningsgruppen har vi hjulpet Morten med arbejdsskadesagen. Vi har været med hele vejen i godt 4 år, hvor der skulle en klage til Ankestyrelsen til, inden vi nåede det rigtige mén på 85 %.

Herudover har vi hjulpet med erstatning fra skolen/Undervisningsministeriet i forbindelse med deres ansvar for manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven. Der blev indgået forlig om svie-og smertegodtgørelse og kompensation for forlænget uddannelse, idet Mortens uddannelsesplaner blev forsinket og ændret, som følge af skaden og den efterfølgende behandling.

Vi har ligeledes rådgivet om erstatning for fremtidige udgifter til hjælpemidler.

Der har været styr på det hele vejen igennem

Heldigvis er Morten efter endt behandlingsforløb i dag i gang med uddannelsen til procesoperatør.

Efter sagen har vi modtaget en positiv tilbagemelding fra Morten. Han fortæller, at han har været tryg ved vores hjælp hele vejen igennem sagen og udtaler ”I har været uundværlige med den hjælp jeg fik”.

Hos Erstatningsgruppen er vi glade for, at sagen blev afsluttet med et rigtig godt resultat og Morten fik den erstatning, han var berettiget til, og ikke mindst for at Morten, trods den alvorlige ulykke, er kommet godt i gang med en ny uddannelse.

Vil du vide mere?