Erstatning efter din ulykke

Har du været udsat for en ulykke i en forlystelsespark, blevet bidt af en hund eller måske faldet på et glat fortov? Få en gratis vurdering af din sag.

Bestil en gratis sagsgennemgang

Erstatning ved andre ulykker

Kan jeg få erstatning for andre ulykker?

Hvis du har fået en skade, som vi ikke har nævnt andre steder på vores hjemmeside, kan der stadig være mulighed for at søge erstatning.

Hvis du mener, at nogen er skyld i din skade, kan du være berettiget til erstatning fra den ansvarlige skadevolder.

Det er vigtigt, at du sikrer dig beviser. Hvis der var vidner til skaden, skal du sørge for at få navn og adresse på vidnerne. Det samme gælder for den, som du mener, har skylden. Det er nemlig dig, der skal bevise, at skadevolderen har handlet forkert, og at det er årsagen til din skade.

Hvad kan jeg få i erstatning?

Alt afhængig af omstændighederne, skadens omfang og type kan du kræve godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab og i tilfælde af dødsfald eventuel forsørgertabserstatning. Endelig kan der ske refusion af helbredelsesudgifter.

Du kan læse mere om de forskellige erstatningsposter her.

Beregn din erstatning her.

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Kan du få erstatning?

Sidder du med et spørgsmål. Spørg os og få et hurtigt svar.

Mere information om erstatning

Sådan får du erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.

Husk forsikringen før du løber på banen

Husk forsikringen før du løber på banen

Fodboldtræningen er startet op igen efter at have været lukket ned i en periode på grund af Corona. Hvis du spillede fodbold før nedlukningen, har du formentlig allerede styr på støvler, benskinner m.v., men hvad med forsikringen?

Kan du få erstatning efter din skade? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.