Erstatning efter din ulykke

Har du været udsat for en ulykke i en forlystelsespark, fået et hundebid eller måske faldet på et glat fortov? Få en gratis gennemgang af din sag.

Bestil en gratis sagsgennemgang

Erstatning ved andre ulykker

Kan jeg få erstatning for andre ulykker?

Hvis du har fået en skade, som vi ikke har nævnt andre steder på vores hjemmeside, kan der stadig være mulighed for at søge erstatning.

Hvis du mener, at nogen er skyld i din skade, kan du være berettiget til erstatning fra den ansvarlige skadevolder.

Det er vigtigt, at du sikrer dig beviser. Hvis der var vidner til skaden, skal du sørge for at få navn og adresse på vidnerne. Det samme gælder for den, som du mener, har skylden. Det er nemlig dig, der skal bevise, at skadevolderen har handlet forkert, og at det er årsagen til din skade.

Hvad kan jeg få i erstatning?

Alt afhængig af omstændighederne, skadens omfang og type kan du kræve godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab og i tilfælde af dødsfald eventuel forsørgertabserstatning. Endelig kan der ske refusion af helbredelsesudgifter.

Du kan læse mere om de forskellige erstatningsposter her.

Beregn din erstatning her.

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Spørg advokaten

Sidder du med et spørgsmål. Spørg os og få et hurtigt svar.

Mere information om erstatning

Er du kommet til skade i stormen?

Er du kommet til skade i stormen?

Når vinden for alvor får fat, river tagsten løs og får stilladser og andet til at lette, er der en risiko for personskade, men har du egentlig ret til erstatning ved skader, du er blevet påført på grund af stormen og hvem skal betale?

Kan du få erstatning efter din skade? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.