Erstatning ved patientskade

Hvis du har været udsat for en patientskade, kan du måske få udbetalt erstatning. Tjek om du er blevet påført en patientskade.

Tjek din skade

Hvad er en patientskade?

Hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling eller ved brug af medicin, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Hvis du får tilkendt erstatning, vil Patienterstatningen fratrække en egenbetaling på 8309 kr. (2023 takst) i din erstatning eller godtgørelse, inden udbetalingen af den.

Ordningen gælder stort set al sundhedsfaglig behandling som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp giver.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis patientskaden er sket efter den 1. januar 2008, skal du anmelde den senest tre år efter dit kendskab til skaden.

Det vil sige, at de tre år ikke nødvendigvist regnes fra datoen for eksempelvis en operation, men først fra det tidspunkt, hvor du blev klar over eller burde være blevet klar over, at der skete en patientskade ved operationen.

Hvis skaden er sket for mere end 10 år siden, kan du ikke kræve erstatning.

 

Tjek din skade

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Værd at vide om patientskader og erstatning

Før du kan få erstatning for en patientskade, skal Patienterstatningen afgøre, om der er tale om en skade, der er omfattet af lov om klage og erstatningsadgang.

Se filmen om erstatning ved patientskader her

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Mere information om erstatning

Har du brug for mere information om erstatning ved skader eller ulykker, så har vi skrevet flere artikler. Du finder links til dem herunder.

Kan du få erstatning efter dit piskesmæld? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter dit piskesmæld. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

Mere information om patientskade og erstatning