Retssag

Nogle gange kan man ikke blive enige med forsikringsselskabet, og det kan derfor blive nødvendigt at anlægge en retssag. Der kan være store omkostninger forbundet med en retssag. Det er derfor vigtigt, at du gennemgår sagen sammen med din advokat, og får en vurdering af, om en retssag kan betale sig for dig.

ERSTATNINGSGRUPPEN fører mange retssager indenfor personskadeserstatning. Inden vi anlægger en retssag for dig, undersøger vi mulighederne for at få dækket dine omkostninger gennem retshjælp eller fri proces.

Retshjælp

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du søge om at få sagens omkostninger dækket gennem forsikringen. En retshjælpsforsikring kan være indeholdt i din indboforsikring og/eller i kaskoforsikringen på din bil. Det afhænger af, hvilken skade du har været udsat for, hvor der skal søges. Det er altid din advokat, som søger retshjælp hos din retshjælpsforsikring.

Der gælder nogle standardbetingelser for retshjælp. Du kan se nærmere om disse betingelser i din egen forsikringspolice for henholdsvis indbo- eller bilforsikring. Det er almindeligt, at man skal betale en selvrisiko på kr. 2.500 og mindst 10 % af sagens omkostninger. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal du ikke betale selvrisiko. Se mere om fri proces nedenfor.

Fri Proces

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker, kan der i stedet søges om fri proces ved Civilstyrelsen. Det er din advokat, der søger om fri proces.
For at få fri proces skal du opfylde følgende betingelser;

  • Du skal have en rimelig grund til at føre sagen
  • Du skal opfylde de økonomiske betingelser, se mere herom nedenfor

Hvis du får fri proces, skal du ikke selv betale noget i forbindelse med retssagen.

Takster, fri proces:

Hvis sagen ender i en tvist, der skal løses via domstolene, kan der søges retshjælp og/eller fri proces.

Man skal som hovedregel opfylde nogle indtægtsgrænser for at få fri proces.

Der tages som hovedregel udgangspunkt i indtægten to år forud, det vil sige, at man i 2022 ser på årsopgørelsen for 2020 (eller aktuel indkomst, hvis den er væsentligt ændret).

For at opfylde de økonomiske betingelser, gælder i 2022 disse takster:

  • Enlig – kr. 348.000
  • Samlevende – kr. 442.000 tilsammen

Der kan tillægges kr. 60.000 til indtægten pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Du kan læse mere om taksterne på www.retsinformation.dk og www.civilstyrelsen.dk

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Kan du få erstatning? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

GRATIS VURDERING AF DIN SAG

FÅ DEN ERSTATNING DU HAR KRAV PÅ

FÅ ET PROFESSIONELT TEAM I RYGGEN