Det skal du gøre hvis du kommer til skade på skiferien

Det skal du gøre, hvis du kommer til skade på skiferien

Hvert år er der danskere, der kommer til skade på skiferien, og selvom god fysisk form og fornuftigt udstyr kan minimere risikoen for skader, er det en god idé at tage sine forholdsregler, hvis uheldet skulle være ude.

Inden afrejse: Husk sygesikringskort, rejse- og ulykkesforsikring

Når du rejser udenlands, skal du huske dit sygesikringskort. Der findes et gult og et blåt, og de dækker forskellige steder rent geografisk.

  • Det gule sygesikringskort gælder, når du rejser i Danmark, Færøerne og Grønland
  • Det blå sygesikringskort gælder i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz
  • Hvis du rejser uden for EU/EØS, dækker hverken det gule eller det blå sygesikringskort, så her er det særligt vigtigt, at du tegner en rejseforsikring.

Du skal være opmærksom på, at sygesikringskortet ikke dækker alt. Derfor er det en god ide at tegne en rejseforsikring, som dækker de ”huller”, der ikke er omfattet af sygesikringskortet, f.eks. er hovedreglen, at hverken det gule eller blå sygesikringskort dækker hjemtransport.

Hvis din rejse går til et EU/EØS land uden for Danmark, Færøerne eller Grønland, bør du for god ordens skyld sikre dig, at dit blå sygesikringskort ikke er udløbet.

Det blå kort dækker behandling på sygehuse og hos læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring. Det betyder, at du har ret til behandling ved det offentlige som landets egne borgere. Det betyder samtidig, at hvis landets egne borgere selv skal betale en del af behandlingen, så skal du også. Det er endnu en grund til, at det kan være fornuftigt at tegne en rejseforsikring.

Ifølge SOS International kommer ca. 5.000 danskere hvert år til skade på skiferien, så hvis du ikke allerede har en ulykkesforsikring, bør du overveje at tegne en, inden du tager på skiferie. På den måde kan du sikre dig, hvis du kommer galt afsted og får varige skader efter ulykken. Husk dog at tjekke policen grundigt, så du er klar over, hvad din ulykkesforsikring præcist dækker, så du er sikker på, at du er omfattet, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis uheldet er ude

Hvis du kommer til skade på skiferien, har Erstatningsgruppen følgende råd til dig:

  • Søg læge straks og få journalen med hjem til Danmark. Der er mange væsentlige oplysninger til brug for forsikringssagen.
  • Hvis der udfærdiges politirapport, så få en kopi af denne med hjem.
  • Hvis du eller dine pårørende husker det, er det en god ide at tage billeder af ulykkesstedet, f.eks. for at dokumentere at du ikke kørte et uforsvarligt sted. Derudover er det en god ide at tage billeder af dit udstyr, hvis f.eks. dine ski er knækket eller dit tøj revet op, da det siger noget om selve styrtet og dets egnethed til at forårsage den skade, du har pådraget dig.
  • Når du kommer hjem, skal du kontakte din egen læge for at få lavet en journal om dine symptomer – det kan være, at det udenlandske sygehus ikke har fået fat i alle dine symptomer, og hvis de ikke er nævnt i journalen, har du ikke dokumentation for dem. Derudover er det vigtigt, at du efterfølgende løbende går til læge, hvis du fortsat har symptomer – det er igen dokumentation for dine symptomer og varigheden af disse.
  • Anmeld skaden til din/dine ulykkesforsikringer og rejseforsikring.

Hvis du har brug for hjælp til din forsikringssag, er du altid velkommen til at få en gratis vurdering hos Erstatningsgruppen.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.