Signe Worsøe Horstmann

Advokat (H), ansvarlig partner
Telefon: 76 96 18 34

Jeg fungerer som ansvarlig partner for Erstatningsgruppen og arbejder sammen med resten af teamet for at sikre det bedste resultat for vores kunder.

Jeg er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og som vedtægterne foreskriver, er jeg medlem af Advokatsamfundet. Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Forbrugerklage
Hvis du er uenig i advokatens salær eller behandling af din sag, har du som forbruger mulighed for at klage til Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telefon: 33 96 97 98. Se: www.advokatsamfundet.dk/advokatnævnet.aspx

Forsikring
HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251