Erstatning efter vold

Har du været udsat for vold, kan du måske få erstatning. Få en gratis gennemgang af din sag.

Få en gratis vurdering af din sag

Hvordan søger jeg om erstatning efter vold?

Hvis du har været udsat for vold, kan du søge erstatning fra Erstatningsnævnet. Du kan få erstatning, selvom voldsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Du kan også få erstatning, selvom voldsmanden ikke kan straffes, fordi han er under 15 år eller utilregnelig, for eksempel sindssyg.

Det er en betingelse, at overfaldet er anmeldt til politiet indenfor 72 timer. Når sagen er anmeldt til politiet, vil der blive rejst straffesag mod voldsmanden. Hvis du har været syg eller har haft gener som følge af volden, er det vigtigt, at det bliver taget med under straffesagen.

Politiet kan vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig. Hvis du er i tvivl, kan du også kontakte en advokat. Der er mulighed for få betalt advokatbistand til at hjælpe dig under straffesagens behandling.

Kan jeg klage over afgørelsen?

Der er ikke mulighed for at klage over Erstatningsnævnets afgørelse, men hvis du er utilfreds, kan du i første omgang skrive til Erstatningsnævnet. Nogle gange vil det medføre, at Erstatningsnævnet ser på sagen igen.

Hvis afgørelsen fastholdes, kan du i stedet vælge at anlægge retssag mod Erstatningsnævnet.

Værd at vide om erstatning efter vold

Hvis du har været udsat for vold, kan du søge erstatning, men overfaldet skal være meldt til politiet indenfor 72 timer efter skaden.

I videoen kan du få flere råd til, hvordan du skal forholde dig til erstatning efter vold.

Se filmen om erstatning efter vold her:

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig

Mere information om erstatning efter vold

Er du sikker på, at du har fået den rette erstatning?

Er du sikker på, at du har fået den rette erstatning?

Professionel rådgivning i forbindelse med din erstatningssag kan have stor betydning. Erstatningsgruppen har for nyligt afsluttet en sag, hvor vi sikrede, at en forkert beregning af klientens erhvervsevnetabserstatning blev rettet til, hvilket betød, at klienten fik cirka 500.000 kr. mere i erstatning, end han først var blevet tildelt.

Kan du få erstatning efter dit overfald? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berrettiget til erstatning efter dit overfald. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.