Gode råd efter skaden

Søg Juridisk bistand:

Erstatningssager er komplicerede – vi oplever ofte, at der hurtigt opstår konflikter med forsikringsselskaberne om fx den lægelige dokumentation for skaderne, valg af speciallæge, opgørelse af svie- og smerte godtgørelse eller tabt arbejdsfortjeneste.

Derfor er det en fordel tidligt i forløbet af søge professionel hjælp til erstatningssagen – Vi tilbyder en gratis vurdering af din erstatningssag

Ofte er det således, at den der er ansvarlig for en skade, er dækket af en
ansvarsforsikring. Det involverede forsikringsselskab og den skadelidte har som udgangspunkt modsatrettede interesser. Skadevolders forsikringsselskab er forpligtiget til at yde tilskud til udgifter til advokatbistand, når der er behov herfor.

Nedenfor har vi oplistet forhold, du skal være opmærksom på lige efter ulykken.

Kontakt din læge:

Det er vigtigt, at du opsøger egen læge eller skadestue straks efter skaden for at blive undersøgt og få afdækket, hvilke skader du har pådraget dig. Det er dig, der skal bevise overfor forsikringsselskaberne, at du har pådraget dig en personskade. Det er derfor vigtigt, at dine symptomer fra skaden fremgår af dine lægejournaler i umiddelbar tilknytning til tidspunktet for skaden.

Anmeld skaden til forsikringsselskaberne:

Det er meget vigtigt, at skaden bliver anmeldt til alle relevante forsikringsselskaber hurtigst muligt efter skaden. Vi kan hjælpe dig med at undersøge, hvilke forsikringsselskaber skaden skal anmeldes til.

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Gratis e-bog

I vores folder “Gode råd om personskade” kan du finde information om, hvem der kan få erstatning i tilfælde af ulykke og sygdom og hvad der udbetales erstatning for.

Gå til download af bog

Kan du få erstatning? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

GRATIS VURDERING AF DIN SAG

FÅ DEN ERSTATNING DU HAR KRAV PÅ

FÅ ET PROFESSIONELT TEAM I RYGGEN