Erstatning ved trafikulykke

Har du været udsat for en trafikulykke, kan du måske få udbetalt erstatning. Få en gratis gennemgang af din sag.

Få en gratis vurdering af din sag

Erstatning efter en trafikulykke

Hvis du har været involveret i en trafikulykke eller trafikskade, så er vi her for at hjælpe dig med at få erstatning. Vores erfarne advokater, med speciale i personeskadeerstatning, sidder klar til at bistå dig gennem processen, så du får fremsat de erstatningskrav, som du er berettiget til. Vi arbejder udelukkende med personskade på vegne af skadelidte. Vi er specialister i at rådgive omkring dine rettigheder ved en trafikulykke eller trafikskade.

Udover, at der opstår fysiske og følelsesmæssige udfordringer samt økonomisk usikkerhed efter ulykken, så er det også en kompleks opgave at sikre sig at dine krav bliver berettiget korrekt. Og ar du imødegår forsikringsselskabernes stillingstagen til og ikke så sjældent afvisning at om du opfylder betingelserne til erstatning. Vi er her for dig i processen, hvor vi med vores ekspertise og mange års erfaringer kæmper for dig og dine rettigheder.

Vores erfarne advokater og sagsbehandlere tager hånd om dig i processen. Derfor får du altid en personlig og individuel rådgivning. Vi holder styr på processen frem til dine erstatningskrav er endelig afklaret. Vi sørger for at holde dig velinformeret undervejs. Det giver dig tryghed og tillid til, at din erstatningssag er i de bedste hænder.

Kan jeg få erstatning efter en trafikulykke?

Hvis du er kommet til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart involveret, vil du ofte være berettiget til erstatning.

Hvad med erstatning, hvis der er tale om en soloulykke?

Hvis der ikke var andre involveret i trafikulykken, og du var fører af bilen, er der ingen ansvarlig skadevolder. Det vil sige, at du ikke kan kræve erstatning fra en ansvarsforsikring, hvis du for eksempel kører ind i et vejtræ eller i grøften på grund af glat føre.

Hvis du derimod er passager i en bil, der kører galt ved en soloulykke, vil du have krav på erstatning fra bilens ansvarsforsikring. Ofte har mange tegnet en kørepladsdækning på ens egen ansvarsforsikring og kan igennem denne få dækning efter erstatningsansvarsloven.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin bil. Hvis der er flere involveret i en trafikulykke, kan man derfor altid søge erstatning ved den modkørendes ansvarsforsikring.

Hvis du har været med i en trafikulykke, skal du desuden være opmærksom på, at ulykken også skal anmeldes til din egen ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen kan betale erstatning for varigt mén og eventuelt behandlingsudgifter.

Værd at vide om trafikulykke og erstatning

Hvis du kommer til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart, kan du få erstatning. Filmen viser, hvad du skal være opmærksom på.

Se filmen om trafikulykke og erstatning her:

Vidste du, at mange ikke får erstatning efter uheld i trafikken?

Årligt sker der mange ulykker på de danske veje. Specielt i vinterperioden kan det hurtigt gå galt i det glatte føre. I de fleste tilfælde er der heldigvis kun tale om materiel skade. Men nogle gange går det også ud over de involverede bilister og passagerer. Uanset hvem der er skyld i skaderne, kan du søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Mange er ikke opmærksomme på, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Andre har måske dårlig samvittighed over at have været skyld i en ulykke, og de ønsker derfor ikke at anmelde egne personskader.

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Mere information om trafikulykker og erstatning

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.

Kan du få erstatning efter din trafikulykke? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter din trafikulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.