Erstatning ved trafikulykke

Har du været udsat for en trafikulykke, kan du måske få udbetalt erstatning. Få en gratis gennemgang af din sag.

Få en gratis vurdering af din sag

Erstatning efter en trafikulykke

Kan jeg få erstatning efter en trafikulykke?

Hvis du er kommet til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart, er du berettiget til erstatning.

Hvad med erstatning, hvis der er tale om en soloulykke?

Hvis der ikke var andre involveret i trafikulykken, og du var fører af bilen, er der ingen ansvarlig skadevolder. Det vil sige, at du ikke kan kræve erstatning fra en ansvarsforsikring, hvis du for eksempel kører ind i et vejtræ eller i grøften på grund af glat føre.

Hvis du derimod er passager i en bil, der kører galt ved en soloulykke, vil du have krav på erstatning fra bilens ansvarsforsikring.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin bil. Hvis der er flere involveret i en trafikulykke, kan man derfor altid søge erstatning ved den modkørendes ansvarsforsikring.

Hvis du har været med i en trafikulykke, skal du desuden være opmærksom på, at ulykken også skal anmeldes til din egen ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen kan betale erstatning for varigt mén og eventuelt behandlingsudgifter.

Værd at vide om trafikulykke og erstatning

Hvis du kommer til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart, kan du få erstatning. Filmen viser, hvad du skal være opmærksom på.

Se filmen om trafikulykke og erstatning her:

Vidste du, at mange ikke får erstatning efter uheld i trafikken?

Årligt sker der mange ulykker på de danske veje. Specielt i vinterperioden kan det hurtigt gå galt i det glatte føre. I de fleste tilfælde er der heldigvis kun tale om materiel skade. Men nogle gange går det også ud over de involverede bilister og passagerer. Uanset hvem der er skyld i skaderne, kan du søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Mange er ikke opmærksomme på, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Andre har måske dårlig samvittighed over at have været skyld i en ulykke, og de ønsker derfor ikke at anmelde egne personskader.

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Mere information om trafikulykker og erstatning

Sagen om Erik der mødte en ko på sin cykeltur

Sagen om Erik der mødte en ko på sin cykeltur

Kan man få erstatning, når man næsten kører ind i en ko på sin cykel? Ja, det kan man godt og hos Erstatningsgruppen har advokat Maria Ulf Hansen netop afsluttet en sådan sag med et godt resultat og erstatning.

Kan du få erstatning efter din trafikulykke? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter din trafikulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.