Erstatning ved trafikulykke

Har du været udsat for en trafikulykke, kan du måske få udbetalt erstatning.
Få en gratis gennemgang af din sag.

Få en gratis vurdering af din sag

Erstatning efter en trafikulykke

Hvis du har været involveret i en trafikulykke, hvor du er kommet til skade, så er vi her for at hjælpe dig med at få erstatning. Vores erfarne advokater med speciale i personskadeerstatning sidder klar til at bistå dig gennem processen, så du får fremsat de erstatningskrav, som du er berettiget til. Vi arbejder udelukkende med personskade på vegne af skadelidte – og vi er specialister i at rådgive omkring dine rettigheder ved en trafikulykke eller trafikskade.

Ulykken kan medføre fysiske og følelsesmæssige udfordringer såvel som økonomisk usikkerhed. Det er desuden en kompleks opgave at sikre, at dine erstatningskrav bliver korrekt behandlet, og at forsikringsselskaberne siger god for, at du opfylder betingelserne for erstatning, så du ikke risikerer en afvisning. Vi er her for dig gennem hele processen, hvor vi med vores ekspertise og mange års erfaringer kæmper for dig og dine rettigheder – lige fra at anmelde skaden til at sikre en udbetaling.

Vores erfarne advokater og sagsbehandlere tager hånd om dig i processen. Derfor får du altid personlig og individuel rådgivning. Vi holder styr på processen frem til dine erstatningskrav er endelig afklaret. Vi sørger for at holde dig velinformeret undervejs. Det giver dig tryghed og tillid til, at din erstatningssag er i de bedste hænder.

Kan jeg få erstatning efter en trafikulykke?

Hvis du er kommet til skade ved en trafikulykke, hvor der er et motorkøretøj involveret, gælder der objektivt ansvar, og du vil ofte være berettiget til erstatning. Det gælder, uanset hvem der er skyld i trafikulykken.

I praksis betyder det, at såvel bilister, cyklister, fodgængere såvel som passagerer kan være berettigede til erstatning, når de har pådraget sig skader efter en trafikulykke. Det omfatter både fysiske og psykiske skader. Ofte er det modpartens ansvarsforsikring og dermed modpartens forsikringsselskab, der skal dække erstatningen.

Hvis du har været med i en trafikulykke, skal du desuden være opmærksom på, at ulykken også skal anmeldes til din egen ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen kan betale erstatning for varigt mén og eventuelt behandlingsudgifter.

For at få erstatning efter en trafikulykke skal du dokumentere skadens omfang og årsagssammenhæng mellem ulykken og skaden. Det kræver typisk en detaljeret og fagligt funderet vurdering. Det er her vi som erstatningsadvokater kan hjælpe – fra vurdering af sagen til den konkrete beregning af erstatningen.

Hvad med erstatning, hvis der er tale om en soloulykke?

Hvis der ikke var andre involveret i trafikulykken, og du var fører af bilen, er der ingen ansvarlig skadevolder. Det vil sige, at du ikke kan kræve erstatning fra en lovpligtig ansvarsforsikring, hvis du f.eks. kører ind i et vejtræ eller i grøften på grund af glat føre.

Ved soloulykker kan der dog være grundlag for erstatning fra egne privattegnede forsikringer, særligt hvis du som fører ikke er skyld i ulykken. Årsager som tekniske defekter, vejforhold og uundgåelige forhindringer kan påvirke vurderingen. Med en kaskoforsikring, kan du f.eks. blive kompenseret for materielle skader på køretøjet, med en førerpladsforsikring, kan du f.eks. blive kompenseret for personskader og med en ulykkesforsikring – afhængigt af dine forsikringsvilkår.

Ofte har mange tegnet en førerpladsdækning på ens egen ansvarsforsikring og kan gennem denne få dækning efter erstatningsansvarsloven.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at forsikringsselskaberne har en interesse i at minimere deres udbetalinger så meget som muligt, så en advokat med speciale i forsikringssager kan sikre, at du som skadelidte får den fulde erstatning, du har krav på.

Hvad med erstatning, når man er passager i en bil, der kører galt?

Hvis du derimod er passager i en bil, der kører galt ved en soloulykke, vil du have krav på erstatning fra bilens ansvarsforsikring.

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin bil. 

Hvad inkluderer erstatning efter en trafikulykke?

Erstatning efter trafikulykke dækker over økonomisk kompensation for tab og skader, du har pådraget dig som følge af ulykken. Det indebærer f.eks.:

  • Svie og smerte: Erstatning for svie og smerte dækker over de gener og smerter, som skaden har medført i sygeperioden.
  • Tabt arbejdsfortjeneste: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er en kompensation for tabt indtægt, hvis din arbejdsevne enten midlertidigt eller permanent er påvirket. Den sikrer, at din økonomi ikke lider under den reducerede eller mistede evne til at udføre dit arbejde.
  • Varigt mén: Erstatning for varige mén er en økonomisk kompensation, der dækker, hvis dine helbredsmæssige gener og symptomer er vedvarende
  • Erhvervsevnetab: Erstatning for tab af erhvervsevne dækker, hvis din evne til at tjene indtægt er nedsat varigt.
  • Behandlingsudgifter: Erstatning for behandlingsudgifter dækker omkostninger til behandling, genoptræning og medicin.

Det er vigtigt at forstå, hvilke typer af erstatning du er berettiget til efter et trafikuheld, og hvordan disse erstatninger beregnes. Som erstatningsadvokater kan vi hjælpe med at identificere de rette erstatningskrav – lige fra godtgørelse for varigt mén til godtgørelse for svie og smerte – og sikre, at alle relevante omkostninger bliver anerkendt af forsikringsselskabet. Vores erfaring viser, at advokaters kompetencer kan være afgørende for udfaldet af sagen, især når det gælder om at navigere i de juridiske aspekter og sikre den optimale kompensation for skadelidte. 

Værd at vide om trafikulykke og erstatning

Hvis du kommer til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart, kan du få erstatning. Filmen viser, hvad du skal være opmærksom på.

Se filmen om trafikulykke og erstatning her:

Vidste du, at mange ikke får erstatning efter trafikuheld?

Årligt sker der mange ulykker på de danske veje. Specielt i vinterperioden kan det hurtigt gå galt i det glatte føre. I de fleste tilfælde er der heldigvis kun tale om materiel skade. Men nogle gange går det også ud over de involverede bilister og passagerer. Uanset hvem der er skyld i skaderne, kan du søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Mange er ikke opmærksomme på, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Andre har måske dårlig samvittighed over at have været skyld i en ulykke, og de ønsker derfor ikke at anmelde egne personskader.

Er du i tvivl om, om du kan få trafikulykke erstatning?

Hvis du har været involveret i en trafikulykke og er kommet til skade, kan du have ret til erstatning. Det kan dog være svært at navigere i erstatningsreglerne og vide præcis, hvad du har ret til. Vi tilbyder derfor en gratis vurdering af din sag, hvor vi bl.a. kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og sikre, at du kommer godt på vej til at få den erstatning, du fortjener.

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig

Mere information om trafikulykker og erstatning

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.

Kan du få erstatning efter din trafikulykke? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter din trafikulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.