Erstatning for en patientskade

Hvad er en patientskade?

Hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling eller ved brug af medicin, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Hvis du får tilkendt erstatning, vil Patienterstatningen fratrække en egenbetaling på 7.460 kr. (2018 takst) i din erstatning eller godtgørelse, inden udbetalingen af den.

Ordningen gælder stort set al sundhedsfaglig behandling som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp giver.


Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis patientskaden er sket efter den 1. januar 2008, skal du anmelde den senest tre år efter dit kendskab til skaden.

Det vil sige, at de tre år ikke nødvendigvist regnes fra datoen for eksempelvis en operation, men først fra det tidspunkt, hvor du blev klar over eller burde være blevet klar over, at der skete en patientskade ved operationen.

Hvis skaden er sket for mere end 10 år siden, kan du ikke kræve erstatning.

 

Tjek din skade

Her kan du få en umiddelbar vurdering af, om du er påført en patientskade.
Alt hvad du skal gøre er at besvare nogle få spørgsmål.

I testen vil vi bede dig svare på om din skade opfylder nogle helt grundlæggende betingelser for en erstatningssag. Hvis du opfylder betingelserne, vil du blive tilbudt et gratis telefonmøde med en jurist med speciale i personskadeerstatning.

Du skal vide, at resultatet af testen alene kan blive vejledende og den kan ikke erstatte en egentlig juridisk rådgivning.

Testen tager et par minutter.

Tjek din skade

Tak for din henvendelse

På baggrund af dine svar, er det umiddelbart vores vurdering, at der ikke er mulighed for at få anerkendt en patientskade hos Patienterstatningen. Vores vurdering er dog alene vejledende. Det er altid muligt at anmelde skaden til Patienterstatningen alligevel og på den måde få deres vurdering af din sag.

Patienterstatningen er den myndighed, der træffer afgørelse om erstatning ved patientskade.

Se Patienterstatningens selvbetjeningsafsnit (åbnes i et nyt vindue)

Tilbage

Tak for din henvendelse

På baggrund af dine svar, er det umiddelbart vores vurdering, at der ikke er mulighed for at få anerkendt en lægemiddelskade hos Patienterstatningen. Vores vurdering er dog alene vejledende. Det er altid muligt at anmelde skaden til Patienterstatningen alligevel og på den måde få deres vurdering af din sag.

Patienterstatningen er den myndighed, der træffer afgørelse om erstatning ved patientskade.

Se Patienterstatningens selvbetjeningsafsnit (åbnes i et nyt vindue)

Tilbage

Det ser ud til, at du kan være berettiget til en erstatning

På baggrund af dine svar, ser det umiddelbart ud til, at du er påført en patientskade, som bør anmeldes. Vi kan tilbyde dig en vurdering af dine erstatningsmuligheder og vil anbefale, at du bestiller en gratis sagsgennemgang.

Det ser ud til, at du kan være berettiget til en erstatning

På baggrund af dine svar, ser det umiddelbart ud til, at du er påført en lægemiddelskade, som bør anmeldes. Vi kan tilbyde dig en vurdering af dine erstatningsmuligheder og vil anbefale, at du bestiller en gratis sagsgennemgang.

Hvis der udelukkende er tale om psykisk skade, kan der ikke betales erstatning. Er der både sket fysisk og psykisk skade, så gå tilbage og vælg “fysisk skade”.

Spørg advokaten

Sidder du med et spørgsmål. Spørg os og få et hurtigt svar.

Værd at vide om patientskader og erstatning

Før du kan få erstatning for en patientskade, skal Patienterstatningen afgøre, om der er tale om en skade, der er omfattet af lov om klage og erstatningsadgang.

Se filmen om erstatning ved patientskader her

 

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Mere information om patientskader og erstatning

Der er mulighed for at klage over en afgørelse fra Patienterstatningen. Klagen skal være indgivet til Patientskadeankenævnet inden 3 måneder fra Patienterstatningens afgørelse. 

Inden 6 måneder fra Patientskadeankenævnets afgørelse kan sagen indbringes for domstolene. 

Det er vigtigt at overholde fristerne. Der gives ikke dispensation. 

Har du brug for mere information om patientskader og erstatning, kan du læse mere om emnet nedenfor.

download e-bogen
Gratis e-bog med gode råd om erstatning

Tjek om du er blevet påført en patientskade

Hvis du har været udsat for en patientskade, kan du være berettiget til erstatning. Tjek din skade og få svar på, om den opfylder betingelserne for en erstatningssag. 

Tjek din skade
GRATIS VURDERING
AF DIN SAG
FÅ DEN ERSTATNING
DU HAR KRAV PÅ
FÅ ET PROFESSIONELT
TEAM I RYGGEN