Få anerkendt covid-19 som patientskade

Smitte med COVID-19 kan være en patientskade

Der kan være tale om en patientskade, hvis du bliver smittet med COVID-19 i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, men også i andre tilfælde kan der være tale om en patientskade.

Det er Patienterstatningen, der vurderer, hvorvidt en skade kan anerkendes som en patientskade. Patienterstatningen inddeler sager vedrørende COVID-19 i tre kategorier:

  • Patienter smittet på sygehus, plejehjem eller lignende
  • Aldrig eller for sent indlagt med symptomer på COVID-19
  • Skadet på grund af udskudt behandling

Eksempler hvor smitte med COVID-19 er blevet anerkendt som patientskade

I oktober 2020 anerkendte Patienterstatningen, at en mand med overvejende sandsynlighed var blevet smittet med COVID-19 på et sygehus i foråret.

Alle retningslinjer for COVID-19 håndteringen var overholdt af sygehuset, men selv i tilfælde hvor der ikke er begået fejl eller forsømmelser, kan der ske anerkendelse, hvis den skade som patienten pådrager sig, er alvorlig og sjælden nok til at blive anerkendt efter en konkret vurdering.

I den konkrete sag var manden indlagt på sygehuset med en anden sygdom end COVID-19 og var i god bedring, indtil han blev smittet med COVID-19 og på tragisk vis døde med COVID-19.

Et andet eksempel hvor der er sket anerkendelse, er en nyere afgørelse fra februar 2021 vedrørende en sag på et plejehjem.

Sagen drejede sig om en ældre kvinde, der i foråret 2020 blev smittet med COVID-19 på det plejehjem, hun boede på. Kvinden overlevede desværre ikke.

Patienterstatningen anerkendte patientskaden, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet på plejehjemmet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, og fordi hun døde med COVID-19.

Plejehjemmet konstaterede et udbrud af COVID-19 blandt beboere og personale i marts og april 2020. Der var besøgsforbud på plejehjemmet, da patienten blev smittet. Da kvinden i perioden fik udleveret medicin og modtog behandling af personalet, vurderede Patienterstatningen, at kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.

Alt tyder på, at plejehjemmet har overholdt de gældende retningslinjer, og at der blev brugt værnemidler. Alligevel blev plejehjemsbeboeren smittet, og derfor får de efterladte nu erstatning.

Husk at anmelde din patientskade til Patienterstatningen

Der har også været sager fremme i medierne, om patienter der er blevet forsinket diagnosticeret som følge af, at de – af egen læge – ikke er blevet tilset ordentligt, f.eks. fordi egen læge har henvist patienten til coronatest, inden patienten må møde op til konsultation.

Det har i nogle tilfælde bevirket, at egen læge har overset alvorlige symptomer på f.eks. meningitis og patienten er kommet i behandling senere end normalt og derved har pådraget sig skader.

Sager som disse bør også anmeldes til Patienterstatningen, da de tilhører den ene af de tre kategorier, som Patienterstatningen har defineret vedrørende COVID-19.

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Hvis du er i tvivl om, om din skade kan kategoriseres som en patientskade og derved eventuelt er erstatningsberettiget, er du velkommen til at tage kontakt til os. Vi tilbyder en gratis sagsgennemgang, hvor vi giver dig en indledningsvis vurdering af din sag.

Vil du vide mere?