Få juridisk rådgivning om erstatning efter covid-19

Mulighed for erstatning i forbindelse med COVID-19-smitte på sygehus

Patienterstatningen har anerkendt en ansøgning om erstatning fra de efterladte til en mand, der døde efter at være blevet smittet med COVID-19 på et sygehus.

Grunden til at Patienterstatningen tildeler erstatning i det konkrete tilfælde er, at manden med overvejende sandsynlighed er blevet smittet på sygehuset, hvor han var i forbindelse med behandling for anden sygdom.

Sygehuset har oplyst, at de har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men det ændrer ikke ved, at patienter eller deres pårørende kan have ret til erstatning.

Om erstatning for COVID-19

På Patienterstatningens hjemmeside forklarer direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast, følgende om sagen: ”I denne afgørelse slår vi på ingen måde sygehuset i hovedet og siger, at de har svigtet. Men selvom personalet gør alt efter bogen, så har vi også en venlig lovgivning, der giver patienter ret til erstatning, hvis de får en skade, der er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, som de blev behandlet for. Vi vurderer, at det er tilfældet i denne her sag, hvor manden er død, selvom han var i god bedring med den sygdom, han var indlagt til behandling for”.

Karen-Inger Bast minder desuden om, at der skal være tale om alvorlige skader, før man kan få erstatning for COVID-19. Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt, hvis man er syg i et par uger og derefter kommer sig helt.

Vær opmærksom på muligheden for erstatning efter COVID-19

Patienterstatningen oplyser, at de har haft 144 sager vedrørende COVID-19. Sagerne deler de ind i tre kategorier, og ud af de 144 sager er fordelingen som følger:

  • Skadet på grund af udskudt behandling: 118
  • Patienter smittet på sygehus, plejehjem eller lignende: 24
  • Aldrig eller for sent indlagt med symptomer på COVID-19: 2

Direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast, udtaler på Patienterstatningens hjemmeside: ”Jeg kan godt frygte, at der er patienter eller pårørende, der går glip af en erstatning, som de har ret til, fordi de ikke ved, at muligheden findes”.

Fra ERSTATNINGSGRUPPENS side håber vi, at denne artikel kan medvirke til at sprede budskabet om, at det kan være muligt at få erstatning efter COVID-19. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger erstatning, er du desuden velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?