Færre arbejdsskader i 2015

Statistik fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Færre arbejdsskader i 2015

Arbejdsskadestyrelsen har netop offentliggjort deres årsstistik, der følger styrelsens sagsudvikling fra 2009 til 2015 og heraf fremgår det blandt andet, at antallet af anmeldte arbejdsskader er det laveste i perioden.

Tilgangen af arbejdsskadesager er faldet fra 58.967 i 2014 til 49.825 i 2015. Det er blandt arbejdsulykkerne, det største fald ses. Her er tilgangen af sager faldet med hele 21 procent. Tilgangen af sager vedrørende erhvervssygdomme er til sammenligning faldet 9 procent.

Arbejdsulykker vedrører især arme, hænder og fingre

Når vi anmelder arbejdsskader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er det især arme, hænder og fingre, det er gået ud over, skarpt efterfulgt af ben, fødder og tæer. Arbejdsulykkerne skyldes især overbelastning, fald eller styrt.

Læs også: Hver femte alvorlige arbejdsulykke skyldes snublen

De fleste anmeldelser relaterer sig til branchen ”sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger”, som står for knap dobbelt så mange anmeldelser som nummer to på listen, ”fremstillingsvirksomhed”. ”Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger” tegner sig i øvrigt for den laveste anerkendelsesprocent, nemlig 41,2 procent, hvorimod ”fremstillingsvirksomhed” med 61,8 procent er den hovedbranche, der har fået anerkendt flest arbejdsulykker i 2015.

Erhvervssygdomme: Psykiske sygdomme anerkendes sjældent

Når det gælder erhvervssygdomme, er der er stor overvægt blandt anmeldelserne, der vedrører psykiske sygdomme. Nærmere betegnet 5.539 i 2015. Den næstmest forekommende erhvervssygdom blandt anmeldelserne er hudsygdomme med 2.889 anmeldelser.

Hvis man kigger på anerkendelsesprocenten ligger psykiske sygdomme til gengæld helt i bund med en anerkendelsesprocent på kun 4,4 procent, hvorimod mere end halvdelen af de anmeldte hudsygdomme anerkendes som erhvervssygdom (55,5 procent).

– Det er ikke noget nyt, at det er svært at få anerkendt en psykisk sygdom som arbejdsskade, og statistikken taler da også sit tydelige sprog med en anerkendelsesprocent på under 5 procent, siger ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Maria Ulf Hansen og tilføjer

– Det skyldes især, at det kan være svært at fastslå, at der er en årsagssammenhæng mellem den psykiske skade og arbejdet.

3 facts om arbejdsskader

  1. Arbejdsskader dækker over to forskellige begreber; arbejdsulykker og erhvervssygdomme
  2. Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er et år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen ét år efter, at du som skadelidt finder ud af, at sygdommen skyldes dit arbejde
  3. Du skal forvente, at der går 1-2 år, inden du får en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Vil du vide mere?