Rådgivning om erstatning ved psykisk arbejdsskade

Anmeldelser om psykiske arbejdsskader afvises i 95 % af tilfældene

Det er svært at få anerkendt en psykisk arbejdsskade. Faktisk afvises mere end 95 procent af de anmeldte skader i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

De skadelidte søger retfærdighed og anerkendelse

Forskere på Institut for Psykologi, Arbejds- og Organisationspsykologi på Københavns Universitet har gennemført et nyt forskningsprojekt, der skal belyse, hvad der sker med syge medarbejdere, når de har anmeldt en erhvervssygdom. Det skriver Ugebladet A4.

Ifølge projektet er det ikke den økonomiske erstatning, som betyder mest for den skadelidte. Det er derimod anerkendelsen af, at det er arbejdet, der er skyld i skaden. I en undersøgelse, der indgår i projektet, angiver 85 procent af de adspurgte således ”En anerkendelse af/dokumentation på, at jeg var blevet syg af forhold i mit arbejde”, når de bliver spurgt om, hvad der var vigtigst for dem i forbindelse med anmeldelsen. Til sammenligning angiver 24 procent ”Økonomisk erstatning” som det vigtigste.

– Det kommer ikke som en overraskelse for mig, for det er det samme, jeg hører, når jeg taler med vores kunder. En økonomisk erstatning kan uden tvivl være et plaster på såret, hvis man har været udsat for forhold, der har ført til en psykisk arbejdsskade, men det er ikke det afgørende for kunderne. Det er derimod netop anerkendelsen af, at det var forkert, dét der skete, og at det ikke er den skadelidte selv, der er galt på den, siger ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Maria Ulf Hansen.

Selvom det er svært at få anerkendt en psykisk skade af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er det typisk endnu sværere at få anerkendt skaden hos din egen ulykkesforsikring. 

Hvordan får man anerkendt en psykisk arbejdsskade?

For at en psykisk skade skal kunne anerkendes som en arbejdsskade, skal der være en sammenhæng mellem arbejdet og skaden. Det kan imidlertid være meget svært at bevise.

– Det skyldes blandt andet, at stress og depression også kan være forårsaget af private omstændigheder, og dermed kan det være svært at bevise, at den pågældende sygdom relaterer sig til forhold på arbejdspladsen. I de tilfælde hvor en psykisk skade anerkendes som arbejdsskade, er der typisk en mere direkte sammenhæng mellem arbejdet og sygdommen. Det kan for eksempel være personer, der er blevet truet med eller udsat for vold, mens de har været på arbejde, forklarer Maria Ulf Hansen og tilføjer

– Hvis du er blevet syg af dit arbejde, skal du ikke på forhånd give op. Jeg vil i stedet råde dig til at lade professionelle se på din sag og vurdere dine muligheder for at få anerkendt skaden som en psykisk arbejdsskade.

Det kan du for eksempel gøre ved at bestille en gratis sagsgennemgang. Det gør du ved at udfylde formularen, som du finder ved at trykke på linket her.

Vil du vide mere?