Unge og erstatning for erhvervsevnetab

Unge ligestilles, når det gælder erstatning for erhvervsevnetab

Fra 1. januar 2015 ligestilles unge, når der skal beregnes erstatning for erhvervsevnetab. Det er konsekvensen af en ændring af erstatningsansvarsloven, som Folketinget enstemmigt har vedtaget.

Ligestilling på tværs af uddannelse

Ændringen i erstatningsansvarsloven betyder, at unge under uddannelse fremover i højere grad vil blive ligestillet, når der skal beregnes erstatning for tab af erhvervsevne.

At det ikke har været tilfældet indtil nu, kom især til den brede befolknings kendskab som følge af medieomtalen af en konkret sag tilbage i 2013. I den konkrete sag blev en handelsskoleelev nemlig tildelt en erstatning, der var væsentlig lavere end dén, en gymnasieelev i samme situation ville have fået.

Lovændringen gælder imidlertid kun skader, der indtræffer efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2015, og vil således ikke få betydning i sagen fra 2013.

Du kan læse her, hvad vi tidligere i år skrev om lovforslaget.

Udgangspunkt i normalårslønnen

Ændringen i erstatningsansvarsloven, som altså er blevet vedtaget enstemmigt af Folketinget, betyder kort fortalt, at der vil blive taget udgangspunkt i normalårslønnen i forhold til både gymnasieelever og elever på andre bredere grunduddannelser (som for eksempel handelsskolen), hvor der endnu ikke er foretaget en specialisering. Det er altså den samme årsløn, der vil blive anvendt i erstatningsudmålingen, med mindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsindtægt.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN hilser vi lovændringen velkommen.

Der er ingen tvivl om, at det er mere rimeligt at anvende det samme grundlag for erstatningsudmålingen, når vi har at gøre med grunduddannelserne. De tider, hvor man traf beslutning om sit fremtidige erhverv i konfirmationsalderen og blev ved sit valg resten af livet, er nemlig for længst forbi. I dag er mulighederne helt anderledes, så med lovændringen er der tale om en langt mere tidssvarende lov.

Vil du vide mere?