Hjælp til erstatning

Sådan sikrer du, at din arbejdsskade bliver anmeldt

En ny rapport foretaget for LO viser, at mange arbejdsgivere ikke får anmeldt arbejdsskader, selvom de har pligt til det.

Anmeldelsen sikrer mulig erstatning

Det er af stor betydning, at arbejdsskaderne anmeldes, dels fordi det kan bidrage med viden, som kan bruges til at reducere lignende skader fremadrettet, og dels fordi anmeldelserne er nødvendige, hvis du som lønmodtager skal sikres mulighed for at få erstatning.

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen. Det sker elektronisk og fristen for at anmelde en arbejdsulykke er senest et år efter, at skaden er sket. Hvis der derimod er tale om en erhvervssygdom, er fristen et år efter, du har fundet ud af, at skaden skyldes dit arbejde.

Læs mere om forskellen på arbejdsulykker og erhvervssygdomme her.

Hvis du får tilkendt erstatning, er det ikke din arbejdsgiver selv, der kommer til at betale, men derimod din arbejdsgivers forsikringsselskab. Arbejdsgiveren har nemlig pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte.

Har du fået en arbejdsskade?

Erstatningsgruppen har tre gode råd til dig, hvis du har fået en arbejdsskade;

  • Tag til din egen læge eller på skadestuen hurtigst muligt, så din skade kan dokumenteres i lægejournalen
  • Meld skaden til din egen ulykkesforsikring
  • Følg op på, om din arbejdsgiver har anmeldt din arbejdsskade i god tid, før fristen for anmeldelse udløber

Vil du vide mere?