Erstatning for arbejdsskade for covid-19

Kan COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

COVID-19 kan i nogle tilfælde anerkendes som en arbejdsskade. Læs her hvad det kræver at få anerkendt sygdommen som arbejdsskade og hvordan du skal anmelde arbejdsskaden.

Du kan få anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade, hvis

  • Det kan sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg, eller
  • Du har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med dit arbejde og efterfølgende er blevet syg

For at have mulighed for at kunne få tilkendt erstatning, skal du kunne bevise, at din sygdom med COVID-19 er en arbejdsskade, hvilket kan være vanskeligt, da du principielt lige så godt kunne være blevet smittet i bussen, i supermarkedet eller lign. Derfor er det afgørende, at du kan sandsynliggøre, at der er flere potentielle smittekilder på arbejdet end i det private.

Det er alt andet lige nemmere at sandsynliggøre, at du er blevet smittet med COVID-19 på arbejdet, hvis du f.eks. arbejder på en afdeling for COVID-19 patienter på et sygehus eller på et plejehjem, hvor der har været mange COVID-19 smittede, end hvis du arbejder på kontor i et job, hvor du i COVID-19 perioden har arbejdet hjemmefra, men mener at være blevet smittet med COVID-19 efter et nødvendigt besøg på kontoret for at bruge printeren.

Arbejdstilsynet har i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejdet en vejledning, der beskriver de nærmere betingelser for, hvornår COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om sygdommen kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke. Den kan du finde her.

Sørg for at anmelde COVID-19 som en arbejdsskade, hvis du er blevet smittet på arbejdet

Du bør anmelde det som en arbejdsskade, hvis du mener, at du er blevet smittet på arbejdet. Anmeldelsen skal ske til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som derefter vil tage stilling til, om det kan anses for at være en arbejdsskade. Det er vigtigt, at arbejdsskaden anmeldes senest 1 år efter, at du formoder, at smitten/skaden er opstået.

– Det kan i mange tilfælde synes unødvendigt at anmelde COVID-19 som en arbejdsskade, fordi du ikke har haft et alvorligt forløb eller ikke oplever senfølger, men fra ERSTATNINGSGRUPPENs side anbefaler vi, at du anmelder det som en arbejdsskade, hvis du mener, du er blevet smittet på arbejdet, da sygdommen stadig er så ”ny”, at du ikke på forhånd kan udelukke, at du vil opleve senfølger, siger advokat Maria Ulf Hansen og tilføjer

– De poster, der er mulighed for at få erstatning for, er helbredelsesudgifter, varigt mén og erhvervsevnetab, og i tilfælde af død kan der være mulighed for at få erstatning til de efterladte.

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør anmelde din skade som en arbejdsskade, er du velkommen til at kontakte til os. Vi tilbyder en gratis sagsgennemgang, hvor vi giver dig en indledningsvis vurdering af din sag.

Vil du vide mere?