Arbejdsulykke

Fokus på arbejdsulykker i unges sommerjob

150 unge under 18 år kommer hvert år til skade på deres sommerjob. Det oplyser Arbejdstilsynet, som især i sommermånederne har fokus på unges arbejdsforhold. 

En arbejdsulykke som ung kan præge et helt arbejdsliv

Mange unge under 18 år bruger hvert år sommerferien på at arbejde og tjene penge. Ifølge Arbejdstilsynet er der tale om en særlig sårbar gruppe, når det gælder arbejdsskader.

Derfor har Arbejdstilsynet i løbet af sommeren fokus på de brancher, hvor man erfaringsmæssigt ved, der kan være problemer med de unges arbejdsmiljø. Det gælder for eksempel kasse- og salgsarbejde i butik eller medhjælp i køkkener. Arbejdstilsynet er også ekstra opmærksomme på de unge under de almindelige tilsyn

En arbejdsulykke som ung kan præge et helt arbejdsliv. Ved at sætte fokus på de unges job vil vi bidrage til, at unge under 18 år får en god start på arbejdslivet, siger kontorchef i Arbejdstilsynet, Katrine Krone.

Fakta om regler for unges arbejde

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover er der en række særlige regler, som gør sig gældende for unge under 18 år. Reglerne kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det fremgår blandt andet, at unge under 18 år.

  • Ikke må løfte ting, der vejer mere end 12 kilo
  • Som hovedregel skal være under tilsyn af en person over 18 år, der har den fornødne indsigt i arbejdet
  • Ikke må arbejde alene, hvis arbejdet er forbundet med en særlig risiko for vold, røveri eller lignende.

Det skal du vide om anmeldelse af arbejdsskade

Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Erstatningsgruppen har her listet fem ting, du bør vide, når du anmelder en arbejdsskade.

  • En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Det er din arbejdsgiver, dig selv eller din læge/tandlæge, der kan foretage anmeldelsen
  • Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er ét år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen ét år efter, at du finder ud af, at sygdommen skyldes dit arbejde. Læs mere om forskellen på arbejdsulykker og erhvervssygdomme her
  • Forudsætningen for at få erstatning for en arbejdsskade er, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer din skade som en arbejdsskade
  • Det kan tage lang tid at behandle din sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du må forvente, at der kan gå 1-2 år, inden du får en afgørelse.

Vil du vide mere?