Rådgivning om erstatning efter for sen diagnosticering med kræft

Erstatning ved for sent diagnosticering af kræft

Hvis du oplever, at en kræftdiagnose stilles for sent og dine behandlingsmuligheder og dermed helbredelsesmuligheder er blevet forringet, kan du søge erstatning.

I perioden fra 2007 – 2014 har Patienterstatningen anerkendt 18.876 skader i alt, hvoraf 665 vedrørte oversete kræftdiagnoser, som der er blevet udbetalt erstatning for, enten til patienterne eller til deres pårørende.

Få svaret på, om du også kan have krav på erstatning.

Kræft og erstatning

Inden for de seneste par år er der udbetalt erstatning for mere end 400 millioner kroner til patienter med oversete kræftdiagnoser. Ofte er det brystkræft, kræft i fordøjelsessystemet og kræft i de mandlige kønsorganer, der overses. I en række situationer har de oversete diagnoser desuden medført dødsfald.

En forsinket diagnose kan for eksempel skyldes, at egen lægen overser tegn på kræft, at der sker fejl i indkaldelser til undersøgelser, eller at lægen ikke læser et prøvesvar korrekt.

Der kan ydes erstatning både for den kortere levetid og de ekstra skader, som en forsinkelse kan medfører. Der kan også ydes erstatning, hvis der er opstået skader i forbindelse med operationen, strålebehandlingen, kemoterapi, undersøgelser med videre eller fordi den nødvendige behandling ikke er gennemført.

Du har krav på erstatning, hvis du får erklæret en forringet overlevelsesperiode, eller hvis du skal igennem en mere omfattende behandling, fordi kræften er blevet overset, og behandlingen derfor kom for sent i gang.

På blot 10 år er der sket en femdobling i antallet af sager, hvor kræftsyge får erstatning for oversete diagnoser og forsinket behandling.

– Mit bud er, at en del af forklaringen skal findes i en kombination af mere oplyste patienter og øget travlhed på lægeklinikkerne. Den øgede travlhed kan resultere i fejl, og når patienterne samtidig er så oplyste, at kender deres rettigheder og ved, hvad de skal være opmærksomme på, er der større sandsynlighed for sager og dermed også for erstatning i tilfælde af, at det viser sig, der er begået fejl siger Erstatningsgruppens advokat Maria Ulf Hansen og tilføjer

– Når det er sagt, er erstatningen naturligvis en ringe trøst, hvis det viser sig, at der er begået fejl, som medfører noget så alvorligt som kortere levetid.

Hvis du er i tvivl om, om du har krav på erstatning, kan du bestille en gratis sagsgennemgang her.

Vil du vide mere?