Erstatning til forældre der mister et barn som følge af patientskade

Forældre til børn, der dør inden det fyldte 18. år som følge af en patientskade, har ret til en godtgørelse på 162.000 kr.

Regler om erstatning for patientskade ændret

Forældre til børn, der dør inden det fyldte 18. år som følge af en patientskade, har ret til en godtgørelse på 162.000 kr. Børn, der er omfattet af den nye særregel, er levendefødte børn samt dødfødte børn, såfremt svangerskabet er gået mindst 22 fulde uger.

Tidligere har det ikke været muligt at få godtgørelse som forældre til børn, der er døde ved en patientskade, ligesom man som forældre heller ikke har ret til godtgørelse, hvis ens barn dør i eksempelvis en trafikulykke med undtagelse af sjældne tilfælde, hvor der er tale om grov uagtsomhed.

Erstatning for nogle dødsfald, men ikke alle

Lovændringen betyder kort og godt, at man som forældre har mulighed for at få godtgørelse for nogle typer dødsfald men ikke alle.

– Der er ingen tvivl om, at det er hårdt at miste et barn, og der kan sagtens argumenteres for det rimelige i en erstatning, men det er specielt, at man går ind og foretager en differentiering i forhold til dødsårsagen, siger Maria Ulf Hansen fra Erstatningsgruppen og forklarer

– Udgangspunktet i ikke-patientskade-sager er, at man som forældre kun får dækket udgifter til begravelse, men ikke får nogen godtgørelse derudover. Det skyldes, at barnet ikke er forsørger for nogen, og derfor kan der ikke udbetales erstatning for tab af forsøger ved børns dødsfald. Udover tortgodtgørelse, som kun udbetales i meget sjældne tilfælde, er der ikke andre erstatningsposter, der kan komme til udbetaling ved dødfald. Den nye lovændring betyder med andre ord, at der sker en form for skævvridning, når forældre, der mister et barn i eksempelvis en trafikulykke, ikke har ret til erstatning.

Hos Erstatningsgruppen mener vi, at det vil være hensigtsmæssigt at ligestille forældre, der har mistet et barn ved at overføre den nye regel til andre skadestyper, så den gælder i alle tilfælde, hvor forældre mister et barn og der er en erstatningsansvarlig, men hvorvidt dette bliver aktuelt i fremtiden er op til folketinget.

Vil du vide mere?