Få rådgivning og MRSA og erstatning

Er MRSA smitte en arbejdsskade?

Flere i landbruget er blevet smittet med MRSA, men kan MRSA smitte anerkendes som en arbejdsskade?

Arbejdsskadesag for MRSA smittede

Netop nu fører 3F Aalborg en arbejdsskadesag for flere af sine medlemmer, der er ramt af MRSA CC398, som er navnet på den såkaldte svine MRSA. Der er blandt andet tale om, at en af de smittede har udviklet eksem, som af en speciallæge vurderes til at hænge sammen med arbejdet i svinebesætningen, og som med stor sandsynlighed vil blusse op, hvis medarbejderen genoptager arbejdet.

Ifølge Statens Serum Institut smitter MRSA CC398 overvejende fra dyr, oftest svin, til mennesker, og smitten rammer overvejende personer, der er i direkte kontakt med levende svin eller deres husstandsmedlemmer. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal langbrugsarbejdere, der er smittet med MRSA CC398 ikke behandles, da det ikke giver mening at forsøge at fjerne bærertilstanden hos folk, der arbejder i svinebesætninger, fordi de hele tiden udsættes for MRSA CC398.

Sammenhæng mellem sygdom og MRSA

Hos Erstatningsgruppen følger vi naturligvis 3Fs arbejdsskadesag tæt, da den, grundet smittens omfang, kan vise sig at få betydning for mange mennesker fremover.

Det er vigtigt at skelne mellem selve MRSA smitten og eventuelle følger af smitten. Set i lyset af Sundhedsstyrelsens udmelding kan det synes usandsynligt, at selve MRSA CC398 smitten bliver anerkendt som en erhvervssygdom, men der er tale om et andet scenarie, hvis en person eksempelvist udvikler varigt eksem som følge af MRSA smitten. Varigt eksem kan være meget invaliderende og i værste fald få betydning for erhvervsevnen. Der er allerede flere typer af eksem, blandt andet nikkeleksem, på Arbejdsskadestyrelsens liste over anerkendte erhvervssygdomme, og det er en liste, der løbende opdateres med nye sygdomme.

Kan MRSA smitte eller følger deraf anerkendes som arbejdsskade?

MRSA smitte eller følger deraf står pt. ikke på Arbejdsskadestyrelsens liste over anerkendte erhvervssygdomme.

For at smitten eller følger deraf skal kunne anerkendes som en arbejdsskade, skal Erhvervssygdomsudvalget indstille til Arbejdsskadestyrelsen, at der er overvejende sandsynlighed for, at smitten eller følgerne af den udelukkende eller i overvejende grad skyldes særlige forhold på arbejdet.

Her kan du læse mere om, hvordan man definerer en arbejdsskade

Stigning i antal registrerede MRSA smittede

MRSA CC398 er navnet på en særlig type af MRSA, der smitter fra dyr til mennesker, og som især rammer mennesker, der arbejder med levende svin.

I de senere år er der registreret en stor stigning i antallet af MRSA CC398 smittede, hvoraf en del dog tilskrives øget opmærksomhed på smitten.

  • I 2007 blev registreret 12 smittetilfælde af MRSA CC398
  • I 2013 blev registreret 643 smittetilfælde af MRSA CC398
  • Siden 2012 er fire personer i Danmark døde af MRSA CC398

Vil du vide mere?