Få rådgivning om erstatning for arbejdsskader til firmafesten

Er det en arbejdsskade, hvis du brækker hånden til firmajulefrokosten?

Det er ikke usædvanligt, at balancen svigter i takt med, at promillen stiger, men er det egentlig en arbejdsskade, hvis du falder og brækker hånden, mens du giver den hele armen på dansegulvet til firmajulefrokosten?

En skade til julefrokosten er en arbejdsskade

Hvis du falder og brækker hånden til firmajulefrokosten, er der tale om en arbejdsskade.

– Du er dækket af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer galt afsted under firmajulefrokosten, og det gælder uanset, om festen afholdes på firmaets adresse eller i lejede lokaler. Hvis du derimod fortsætter videre i byen efter julefrokosten og kommer til skade på det lokale diskotek, vil en eventuel skade ikke længere kunne kategoriseres som en arbejdsskade, forklarer advokat Maria Ulf Hansen fra Erstatningsgruppen.

Er det rimeligt, at arbejdsgiveren må bøde for medarbejdernes skader?

Det vil formentlig undre nogen, at arbejdsgiverens forsikring skal dække skader, der er opstået under en julefrokost afholdt i medarbejdernes fritid, men advokat Maria Ulf Hansen finder reglerne rimelige.

– Der er ofte en forventning fra ledelsens side om, at medarbejderne deltager i julefrokosten, og hvis man som medarbejder deltager af pligt i større eller mindre grad, er det kun rimeligt, at eventuelle skader, der er opstået i forbindelse med julefrokosten, dækkes af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, også selvom julefrokosten er uden for medarbejdernes normale arbejdstid, siger advokat Maria Ulf Hansen fra Erstatningsgruppen. Som arbejdsgiver er det til gengæld vigtigt at få afgrænset det tidsrum festen varer, ved – i invitationen – tydeligt at angive begyndelses- og sluttidspunkt for festlighederne.

Hvad skal du gøre, hvis du kommer til skade under firmajulefrokosten?

  • Få skaden dokumenteret fra din egen læge eller skadestuen
  • Tal med din nærmeste chef mandagen efter julefrokosten, så I begge er afklarede omkring situationen og få lavet en anmeldelse af skaden til arbejdsgivers forsikringsselskab.
  • Tag fat i din tillidsmand, HR-afdelingen eller eventuelt en advokat, hvis du ikke kan nå til enighed med din chef

Vil du vide mere?