Få rådgivning ved beregning af erhvervsevnetab

Er du sikker på, at du har fået den rette erstatning?

Professionel rådgivning i forbindelse med din erstatningssag kan have stor betydning. Erstatningsgruppen har i en erstatningssag, afsluttet spørgsmålet om erhvervsevnetabserstatning, hvor vi sikrede, at en forkert beregning af klientens erhvervsevnetabserstatning blev rettet til, hvilket betød, at klienten fik cirka 500.000 kr. mere i erstatning, end han først var blevet tildelt.

Det kan være svært at gennemskue en erstatningssag, når man ikke har videre erfaring med området. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med Erstatningsgruppen, da vi har specialiseret os i erstatningssager, og vi ved, hvad man skal være opmærksom på, og på hvilket grundlag beregningerne for erstatning foretages.

Få rådgivning til din erstatningssag

Hos Erstatningsgruppen brugte vi netop vores viden om beregningerne for erstatning, da vi afsluttede et langstrakt forløb om den skadelidtes krav på erhvervsevnetabserstatning, som vi har ført for en klient, der blev overfaldet tilbage i 2015.
I beregningen af erhvervsevnetabserstatning indgår – sammen med selve erhvervsevnetabsprocenten – en opgjort årsløn for den skadelidte i året forud for tilskadekomsten. Den opgjorte årsløn skal opreguleres frem til tidspunktet, hvor erhvervsevnetabserstatningen kan opgøres, i denne sag var det i 2020.

Inden Erstatningsnævnet traf afgørelse om, hvad vores klient skulle have i erhvervsevnetabserstatning, havde vi overfor Erstatningsnævnet redegjort for, at årslønnen, inden opregulering, skulle opgøres til 479.347 kr. Erstatningsnævnet traf efterfølgende afgørelse, hvor erhvervsevnetabserstatningen blev opgjort i forhold til en årsløn på 452.500 kr., uden det i øvrigt fremgik, om dette var før eller efter opregulering.

Efter afgørelsen, som vi anså for klart forkert, redegjorde vi igen overfor Erstatningsnævnet, at årslønnen, inden opregulering, skulle beregnes til 479.347 kr. Kort tid efter rettede Erstatningsnævnet deres første afgørelse og beregnede vores klients krav på erhvervsevnetabserstatning i forhold til en årsløn på 479.347 kr., en årsløn som opreguleret til 2020 udgjorde 530.263 kr.

For vores klient betød ”detaljerne” om korrekt årsløn og opregulering af den korrekte årsløn yderligere erhvervsevnetabserstatning på 480.000 kr. plus renter på 60.000 kr.

Kontakt os hvis du har behov for rådgivning

Hos Erstatningsgruppen har vi mange års erfaring med at varetage den skadelidtes interesser i erstatningssager. Kontakt os hvis du er kommet til skade og ønsker en vurdering af din sag. Det koster ikke noget. Nummeret er 76 10 00 88.

 

Vil du vide mere?

Få rådgivning ved beregning af erhvervsevnetab

Er du sikker på, at du har fået den rette erstatning?

Professionel rådgivning i forbindelse med din erstatningssag kan have stor betydning. Erstatningsgruppen har for nyligt afsluttet en sag, hvor vi sikrede, at en forkert beregning af klientens erhvervsevnetabserstatning blev rettet til, hvilket betød, at klienten fik cirka 500.000 kr. mere i erstatning, end han først var blevet tildelt.