Borrelia og erstatning

Borrelia og lægelige vurderinger fra udlandet

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN har vi netop nu en sag, hvor en klient har fået afslag på sygedagpenge.

Afslag på sygedagpenge på baggrund af dansk test

Vores klient, Else Wiese, har været syg, og har derfor ansøgt om sygedagpenge. Hun mener selv, at sygdommen skyldtes borrelia. En vurdering, som to udenlandske tests fra anerkendte læger bekræfter.

Hos Ankestyrelsen har man i midlertidig valgt at lægge vægt på en speciallægevurdering udført af en dansk speciallæge i neurologi, altså ikke en infektionsmediciner. Den danske speciallæge mener ikke, at vores klient har haft borrelia, og derfor er der ikke taget højde for dette i den speciallægeerklæring, som lægen har afgivet, og der er ikke stillet en diagnose på Else Wiese af speciallægen, hvilket har ført til et afslag på sygedagpenge.

Udenlandske test påviser borrelia

Der er flere typer af tests, der kan anvendes til borrelia, og i et TV2 interview sidste år forklarede læge og forsker i infektionssygdomme, Maria Kroun, at den danske test kun indeholder et antigen fra én undertype af borrelia, mens der er kommet andre tests til i løbet af de sidste 20 år, som fanger flere forskellige undertyper.

– Det er efter vores opfattelse ikke i orden, hvis man ikke vil tage hensyn til lægelige konklusioner, som er ligeværdige eller måske bedre end den erfaring, danske læger har, udtaler ERSTATNINGSGRUPPEN.

Det var netop baggrunden for, at vores klient valgte at tage til Tyskland og Spanien for at få foretaget tests, og begge steder viste testene, at hun havde borrelia. Det førte til, at hun kom i behandling for borrelia og overlevede sin sygdom, dog med alvorlige skader – blandt andet manglende koncentrationsevne og hukommelse plus nedsat arbejdsevne med mere end 50 %.

Patientmobilitetsdirektivet fra EU

– Det er vores opfattelse, at klienten ville have fået en anden vurdering af sin sag, hvis Ankestyrelsen også havde taget hensyn til de udenlandske undersøgelser og vurderinger, lyder det fra ERSTATNINGSGRUPPEN.

Derfor har ERSTATNINGSGRUPPEN nu søgt om fri proces hos Civilstyrelsen til anlæggelse af retssag mod Ankestyrelsen. Det sker blandt andet med henvisning til EU’s patientmobilitetsdirektiv, der trådte i kraft 1. januar 2014. Med vedtagelsen af patientmobilitetsdirektivet blev det understreget, at vurderingen fra danske læger ikke er bedre end vurderingen fra andre læger i EU, og i følge EU direktivet er vi forpligtet til at anerkende hinandens autoriserede læger.

– Vi mener, at der er tale om en principiel sag, der kan få stor betydning for lignende sager fremover. Vi er derfor spændte på udfaldet af sagen, siger ERSTATNINGSGRUPPEN.

Opdatering den 23. april 2015: Vi har i dag fået fri proces hos Civilstyrelsen til at anlægge en retssag mod Ankestyrelsen. Vi følger naturligvis op med en opdatering, når der er faldet dom i sagen.

Vil du vide mere?