Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale min erstatning?

Hvor lang tid går der, fra du har fået tilkendt erstatning, til klagefristen er udløbet, og du er helt sikker på, at du har ret til at beholde pengene?

Klagefrist på tre måneder

I forgårs kunne man i Ekstra Bladets netudgave læse historien om en mand, der først havde fået udbetalt 270.929 kroner i erstatning fra Region Syddanmark. Manden valgte efterfølgende at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen over erstatningsbeløbet, som han, ifølge artiklen, mente, burde have været højere. Otte måneder senere kom afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen, der dømte ham til at betale den oprindelige erstatning tilbage.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN har vi ikke været involveret i den omtalte sag, men vi vil her kort skitsere, hvordan forløbet er i sager om patienterstatning.

  • Patientskader skal anmeldes til Patienterstatningen, inden der er gået tre år. Patienterstatningen kan vælge enten at anerkende skaden eller afvise den.
  • Hvis skaden anerkendes, beregnes erstatningsbeløbet og herefter er der en klagefrist på tre måneder, som man kan gør brug af, hvis man er uenig i beløbets størrelse. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der kan klages fra både skadelidte og den involverede regions side.

Læs eventuelt vores artikel om at Region Syddanmark vil anke flere sager om patienterstatninger. Den finder du her

En klage over en afgørelse skal være indgivet inden indenfor tre måneder efter afgørelsen fra Patienterstatningens er truffet. Hvis ingen af parterne har indgivet klage indenfor denne frist, ved man som skadelidt, at man har ret til at beholde pengene.

Hvis skadelidte eller regionen vælger at klage, kan der gå mere end tre måneder, inden sagen er færdigbehandlet. Det skyldes, at man i disse tilfælde er nødt til at afvente sagens behandling i klageinstansen det vil sige Ankenævnet for Patienterstatningen.

Klageinstansen kan komme frem til et andet resultat end den forrige instans og må se på alle sagens aspekter, også forhold der ikke er påklaget. Det betyder desværre nogen gange, at der træffes afgørelser, der er til ugunst for den, der tidligere har fået udbetalt erstatning. Som skadelidte er det derfor meget vigtigt, at man er opmærksom på denne risiko, inden man tager beslutning om at klage over en afgørelse, især hvis man allerede har fået tilkendt erstatning.

Tre gode råd i patienterstatningssager

Berit Møller Lenschow fra ERSTATNINGSGRUPPEN har disse tre gode råd, hvis du har pådraget dig en patientskade, som du har valgt at klage over;

  • Hvis du får medhold i klagen, bør du overveje at få sat erstatningen ind på en kreditorbeskyttet konto
  • Hvis du ønsker at klage over erstatningsbeløbet, bør du rådføre dig med en advokat, før du klager
  • Undlad at bruge den udbetalte erstatning, før du er sikker på, at klagefrister og/eller sagsbehandlingen af klagen er overstået

Vi har tidligere skrevet en artikel om, at antallet af patientskader er stigende. Den kan du læse her