Er du faldet på arbejdet? Se om du kan få erstatning

Vintervejret koster arbejdsskader

Tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring viser, at der sker flest fald, glide og snubleulykker på jobbet i vintermånederne. Det er arbejdsskader, der kan have store konsekvenser for helbredet.

40 procent flere snubleulykker om vinteren

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er der sket mere end 13.000 snuble, glide og faldulykker i december, januar og februar i perioden 2009-2014. Det svarer til mere end 40 procent flere ulykker end i sommermånederne i den samme periode.

Personer, der arbejder helt eller delvist udenfor er særligt udsatte, når det gælder denne type af arbejdsskader. Det gælder eksempelvis postbude, chauffører, hjemmehjælpere, håndværkere m.m.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tidligere forklaret, at ulykkerne for eksempel kan ske, hvis man træder ud af bilen på byggepladsen, hvor der er glat eller smattet eller på en frostdag, hvor man får sat foden ned i et frossent hjulspor og så snubler. Det handler dog ikke bare om byggepladser. Der sker også mange fald, glide og snubleulykker på glatte fortove, udvendige trapper og lignende.

Snubleulykker kan være alvorlig

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skyldes over en femtedel af de arbejdsulykker, der resulterer i mere end tre ugers fravær, at folk er snublet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anbefaler derfor, at arbejdsgiverne tager deres forholdsregler og forebygger glat føre. Det er en anbefaling, vi bakker op om hos ERSTATNINGSGRUPPEN.

Som arbejdsgiver har man pligt til at sikre, at de ansatte kan færdes sikkert på områder, der benyttes under udførelsen af arbejdet. Gør man ikke det, kan man være erstatningsansvarlig, såfremt en medarbejder falder og kommer til skade.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at erstatningspligten i nogle tilfælde også gælder parkeringsarealer tilknyttet arbejdspladsen. Læs vores tidligere artikel om dette emne: Erstatningspligt ved glatførebekæmpelse.

Vil du vide mere?