Hver femte alvorlige arbejdsulykke skyldes snublen

Snubleulykker udgør så stor en del af danskernes arbejdsulykker, at Arbejdstilsynet nu vil sætte ind.

Ifølge en opgørelse fra Arbejdstilsynet kommer 1.600 danskere hvert år alvorligt til skade som følge af, at de falder, glider eller snubler. Det svarer til hver femte alvorlige arbejdsulykke.

Arbejdsulykker forårsaget af snublen

Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som alvorlig, når den forårsager mere end tre ugers sygefravær. Når det gælder de alvorlige snubleulykker, er resultatet især brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde hovedskader som for eksempel kraniebrud.

Til de alvorlige snubleulykker skal lægges en endnu større portion snubleulykker med kortere fravær, og dertil kommer, at en del af snubleulykkerne giver varige mén. Det får nu Arbejdstilsynet til at sætte særligt fokus på området. Både gennem tilsyn og gennem kommunikationskampagnen ”Stop snubleulykker”, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere til at forebygge de mange alvorlige snubleulykker.

– Vi møder desværre ofte den holdning, at snubleulykker er banale og noget, man ikke kan gøre noget ved. Men der er ofte et mønster i, hvad der sker, når det går galt. Derfor er det også muligt at forebygge mange af disse ulykker. Ofte handler det om små ændringer i det daglige. For eksempel at rydde op på gulve, undgå at løbe og sikre, at der er jævnt, der hvor man færdes, siger kontorchef i Arbejdstilsynet, Bent Horn Andersen.

Som arbejdsgiver er der god grund til at tage alle tænkelige forholdsregler for at undgå snubleulykker. Det kan nemlig også koste rent økonomisk, hvis man undlader det.

– Hvis der er tale om en ulykke, som arbejdsgiver burde eller kunne have forudset, kan der være ansvar for arbejdsgiver. Det har betydning, hvis der følger en sygemelding i kølvandet på en arbejdsulykke. Den tilskadekomne ansatte kan nemlig kræve erstatning for løntab og svie og smertegodtgørelse, hvis arbejdsgiveren er ansvarlig, oplyser ERSTATNINGSGRUPPEN.

Arbejdstilsynets opgørelse viser desuden, at daginstitutionerne ligger i toppen med 30 procent, når det gælder brancher, hvor der i perioden 2011-2014 er sket flest alvorlige arbejdsulykker ved fald, glid og snublen.

Er du kommet til skade på sit arbejde? Få en gratis gennemgang af din sag her.

Det skal du gøre, hvis du har fået en arbejdsskade

Som led i Arbejdstilsynets ”Stop snubleulykker”-kampagne har tilsynet formuleret en række råd til virksomhederne, der skal hjælpe til at forebygge arbejdsulykkerne.

Sådan forebygger man snubleulykker

Indretning og planlægning:

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer
 • Sørg for god belysning på gangveje
 • Lav et beredskab i forhold til vinterglatføre
 • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf for eksempel rulleborde og sækkevogne

Adfærd:

 • Ryd op. Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri for genstande
 • Tør straks op, hvis du spilder for eksempel væske og fødevarer på gulvet
 • Løb ikke på arbejdspladsen – især ikke på trapper
 • Brug for eksempel rulleborde og sækkevogne

På trods af en forebyggende indsats kan uheldet være ude, og i så fald har ERSTATNINGSGRUPPEN disse tre råd

 • Tag på skadestuen eller til din egen læge hurtigst muligt
 • Sørg for at arbejdsskaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter, at skaden er sket
 • Hvis du har en heltidsulykkesforsikring: Anmeld desuden skaden dertil

Savner du mere viden om arbejdsskader? Her finder du en oversigt over forløbet i en arbejdsskadesag, en oplysende film og meget mere.

Vil du vide mere?