Få advokathjælp til erstatning efter psykisk vold

Erstatning når psykisk syge udøver vold mod ansatte

Hvis man som offentlig ansat bliver udsat for vold på sit arbejde, anbefales det, at man melder gerningsmanden til politiet, hvis man vil have erstatning. Særligt i tilfælde hvor gerningsmanden er psykisk syg, kan det stille offeret i et dilemma.
DR sender netop nu dokumentarserien ”På ubestemt tid”, hvor der sættes fokus på retspsykiatriske patienter. Blandt andet hører man, hvordan psykiatriske patienter i nogle tilfælde tyer til vold mod personalet, og det er på alle måder en ulykkelig sag for dem, det går ud over.

Dilemma for den ansatte

Ifølge tal fra Danmarks Statistik blev 809 personer dømt til behandling i 2014, fordi de var psykisk syge i gerningsøjeblikket. Heraf blev 227, svarende til mere end hver fjerde, dømt for vold mod en offentlig ansat, og ifølge Karen Stæhr, der er sektorformand i fagforbundet FOA, er der en særlig grund til, at de ansatte havner i et dilemma, når de udsættes for vold af en psykisk syg.

Hvis den ansatte vælger at melde patienten til politiet, kan det nemlig betyde, at den psykisk syge bliver dømt til behandling og dermed ender som retspsykiatrisk patient. Hvis patienten bliver dømt, er der en stor risiko for, at vedkommende får en behandlingsdom på ubestemt tid, og det er præcis her, dilemmaet opstår.

– Mange af de ansatte synes ikke, at det er rimeligt, at patienten bliver retsforfulgt og måske oven i købet bliver flyttet til retspsykiatrien og får en dom, der måske er tidsubestemt, siger Karen Stæhr til dr.dk.

FOA mener imidlertid, at deres medlemmer skal melde voldsepisoderne til politiet af hensyn til dem selv og deres erstatning, men Karen Stæhr mener samtidig, at de psykisk syges retsstilling skal styrkes, ved at der kommer tidsfrister på dommene.

Kombineret arbejdsskade og voldsoffersag

Hos Erstatningsgruppen er vi enige i, at de ansatte gør klogt i at anmelde sagerne til politiet.

– Kravet om politianmeldelse indenfor 72 timer kan i nogle tilfælde frafaldes, hvis der er tale om særlige pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn, men for at være på den sikre side, vil jeg til hver en tid anbefale, at man anmelder sagen indenfor 72 timer, udtaler Erstatningsgruppen og forklarer, at der i disse tilfælde, vil være tale om en kombineret arbejdsskade og voldsoffersag, hvorfor der kan søges om erstatning for erhvervsevnetab, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, alt efter skadens omfang.

– En erstatning kan ikke reparere ar på sjælen, men det kan alt andet lige gøre det lettere at komme videre økonomisk efter en ubehagelig oplevelse, der i værste fald kan påvirke arbejdsevnen resten af livet, så som offer er det eneste rigtige at gøre, selvom det er fuldt forståeligt, at det er et dilemma, man gerne havde været foruden, lyder det fra Erstatningsgruppen.

Tre gode råd hvis du har været udsat for vold på arbejdet

Erstatningsgruppen har tre gode råd til dig, der har været udsat for vold på arbejdet.

  • Tag på skadestuen hurtigst muligt og anmeld sagen til politiet indenfor 72 timer
  • Anmeld arbejdsskaden til Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter, at skaden er sket
  • Anmeld voldsoffersagen til Erstatningsnævnet senest to år efter overfaldet har fundet sted, eller der er faldet dom i en eventuel straffesag

Vil du vide mere?