Beregning af beløb ved tabt arbejdsfortjeneste

Beregning af beløb ved tabt arbejdsfortjeneste

Der har tidligere været tvivl omkring, hvorvidt man skulle beregne tabt arbejdsfortjeneste af det fulde beløb, dvs. faktisk løn plus løntilskud fra kommunen, eller kun af den faktiske løn, baseret på det antal timer, hvori der er præsteret et arbejde.

Dette spørgsmål er blevet besvaret af Højesteret i dom nr. 352/2012 (Tryg Forsikring A/S mod Vejen Kommune). I sagen indikerer Højesteret i præmisserne, at ”Det er det fulde, individuelle tab af arbejdsindtægt, som følge af uarbejdsdygtighed i perioden, der er krav på erstatning af”.

Højesteret foreskriver altså, at den tabte arbejdsfortjeneste skal opgøres til den faktiske løn + kommunalt løntilskud + ferietillæg.

Vil du vide mere?