Arbejdsskader som følge af arbejde med opløsningsmidler

Medierne har i den seneste tid omtalt flere tilfælde, hvor personer har fået luftvejslidelser eller hudsygdomme efter at have arbejdet med epoxy eller isocyanater, og nu vil beskæftigelsesministeren have Arbejdstilsynet til at stramme op.

Sådan anmelder du en arbejdsskade

Hvis du mener, du har været udsat for epoxy eller isocyanater og er blevet syg af det, er anbefalingen fra Arbejdsskadestyrelsen, at du taget kontakt til din egen læge. Lægen kan hjælpe dig med at anmelde arbejdsskaden til Arbejdsskadestyrelsen, som derefter tager stilling til, om din sygdom skyldes arbejdet, og om du har ret til erstatning.

En eventuel arbejdsskade som følge af arbejdet med epoxy eller isocyanater vil høre til kategorien erhvervssygdomme. Det vil sige, at fristen for anmeldelsen er 1 år efter, du har fundet ud af, at sygdommen skyldes dit arbejde.

Hvis du ikke overholder fristen risikerer du at miste retten til erstatning. Hvis en skade er anmeldt for sent, vil Arbejdsskadestyrelsen som udgangspunkt afvise sagen. Arbejdsskadestyrelsen kan dog se bort fra 1-årsfristen, men i såfald skal det kunne dokumenteres, at der er sket en arbejdsskade, at der er følger, som er erstatningsberettigede, samt at det er sikkert, at arbejdsskaden er årsag til følgerne.

Derfor vil vi hos ERSTATNINGSGRUPPEN desuden råde dig til at følge op overfor Arbejdsskadestyrelsen og sikre dig, at de har modtaget anmeldelsen, og dét i god tid før fristens udløb.

Er du blevet syg af dit arbejde, og er du i tvivl om du kan få erstatning? Så få en gratis gennemgang af din sag.

Beskæftigelsesministeren vil have fokus på arbejdsmiljøet

I kølvandet på DR Nyheders afsløring af sygedomstilfælde efter arbejdet med epoxy eller isocyanater bad Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) i maj måned Arbejdstilsynet om at afdække myndighedernes rolle i sagen om arbejdsmiljøet hos Siemens Wind Power. På baggrund af redegørelsen tager Jørn Neergaard Larsen nu fire initiativer til at sikre et bedre arbejdsmiljø. Det skriver DR.

Initiativerne, der er tale om, er:

 • Styrket fokus på anmeldte arbejdsskader
  Arbejdstilsynet skal anvende anmeldte erhvervssygdomme fra medarbejdere til at planlægge tilsynsbesøg på de pågældende virksomheder
 • Strammere krav for tildeling af kronesmiley
  Arbejdsmiljøforligskredsen skal drøfte, om reglerne for tildeling af kronesmiley skal strammes
 • Nedsættelse af epoxy-udvalg
  Der vil blive nedsat et hurtigt-arbejdende udvalg om epoxy-udvalg, der skal vurdere, om der er behov for yderligere tiltag for at sikre, at arbejdsmiljøreglerne efterleves helt ud i produktionslokalerne
 • Information til Siemens-ansatte
  Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen vil tilbyde et informationsmøde for tidligere og nuværende medarbejdere, hvor de bl.a. vil blive vejledt i mulighederne for lægeundersøgelse

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN synes vi, at det er positivt, at der kommer en reaktion ovenpå afsløringerne, for der er naturligvis ingen, der skal blive syge af at passe deres arbejde. Dét, vi især hæfter os ved er, at anmeldte erhvervssygdomme fra medarbejderne skal benyttes i planlægningen af tilsynsbesøg fremadrettet. Set ude fra, havde det selvfølgelig været ønskværdigt, om man tidligere havde indarbejdet informationen i en proaktiv indsats, men nogen gange er den indsats, der skal til så omfangsrig, at der skal noget ekstraordinært til, før man begynder at forholde sig til problemerne, og det er tilsyneladende det, der er sket nu.

Vil du vide mere?