Arbejdsgivere kan også gøres ansvarlig for asbest

I sidste uge kom det frem, at der kan være asbest i mange ældre sommerhuse. Asbest kan blandt andet medføre lungekræft, hvilket kan anerkendes som en arbejdsskade, og dermed kan du være berettiget til erstatning, hvis du har fået asbest som følge af dit arbejde.

Asbestudsættelse kan føre til lungekræft

Hvis du har været udsat for asbest i forbindelse med dit arbejde, kan du være berettiget til erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab, ligesom der i tilfælde af dødsfald eventuelt kan være tale om forsørgertabserstatning.

Kravene til diagnosen og påvirkningerne fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen, og fremgår af erhvervssygdomsfortegnelsen.

I erhvervssygdomsfortegnelsen står blandt andet, at det normalvist er et krav, at

  • Du har været udsat for asbest gennem direkte håndtering, eller har haft meget tæt kontakt med asbest eller asbestholdigt materiale i nogen tid
  • Du har arbejdet med asbest dagligt i nogle måneder. Ved massiv udsættelse kan det dog nedsættes til få dage
  • Der er gået mindst 10 år, fra du arbejdede med asbest, til du har fået konstateret sygdommen

Et plaster på såret

ERSTATNINGSGRUPPEN gør opmærksom på, at der i asbestsager også kan være et krav mod arbejdsgiveren.

Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, men derudover skal man være opmærksom på, at der kan være et krav mod arbejdsgiveren, hvis vedkommende ikke har sikret et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det kunne eksempelvis være, hvis man får til opgave at rive et ældre, asbestholdigt hus ned, men ikke har fået udleveret det nødvendige udstyr, for at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis der både er tale om en arbejdsskade og et krav mod arbejdsgiveren, vil skaden blive opgjort efter henholdsvis arbejdsskadeloven og erstatningsansvarsloven, hvilket blandt andet betyder, at den samlede erstatning vil ende med at blive højere, men som skadesramt er det naturligvis kun et beskedent plaster på såret, for lungekræft er jo en alvorlig sygdom.

Vil du vide mere?