Hjælp til erstatning ved patientskade

Vidste du, at du kan få erstatning ved for sent diagnosticering af en sygdom eller en skade?

Hvis du oplever, at en sygdom eller skade diagnosticeres for sent, og dine behandlingsmuligheder og dermed dine helbredsmuligheder er blevet forringet, kan du søge erstatning.

I princippet giver alle oversete sygdomme, som ikke diagnosticeres rettidigt og som derfor giver dig gener, mulighed for at søge erstatning.

Erstatning ved for sent diagnosticering af sygdom eller en skade

Starten på et sygdomsforløb vil typisk være, at du oplever nogle symptomer og derfor opsøger din egen læge. Efterforløbet kan være præget af undersøgelser, som ikke fører til, at der stilles en diagnose, eller at tiden ses an således, at din sygdom først bliver opdaget senere end den burde og dermed har givet dig betydelige gener eller forringet dine behandlingsmuligheder.

Ved for sent diagnosticering af sygdom kan der være en risiko for, at den forsinkede behandling kan medføre en dårligere prognose for helbredelse eller overlevelse. Derudover kan disse gener også bestå i en længere sygdomsperiode, inden du helbredes, end hvis du var diagnosticeret rettidigt.

En skade som for eksempel et knoglebrud, ledskader m.m. som ikke diagnosticeres rettidigt og derfor giver dig en forlænget sygperiode, et forlænget behandlingsforløb og eventuelt symptomer i form af smerter kan også give dig ret til erstatning.

Hvad kan du få erstatning for, hvis skaden anderkendes?

Erstatningen, du kan få ved for sent diagnosticering af en sygdom eller en skade afhænger af din konkrete sag. De erstatningsposter der kan komme i spil, hvis skaden anerkendes, er følgende:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Helbredsudgifter og andet tab

Hvordan vurderes det, om du kan få erstatning ved for sent diagnosticering af en sygdom eller en skade?

Vurderingen af om du er berettiget til erstatning ved for sent diagnosticering af en sygdom eller en skade afhænger blandt andet af, om:

  • Den erfarne specialist ville have stillet diagnosen på et tidligere tidspunkt
  • Din sygeperiode kunne være forkortet ved en tidligere diagnosticering
  • Forsinkelsen har forringet dine muligheder for et optimalt behandlingsresultat i et sådant omfang, at et eventuelt utilfredsstillende behandlingsresultat med overvejende sandsynlighed må tilskrives forsinkelsen og ikke dine gener, som man under alle omstændigheder måtte have forventet, selv ved en korrekt diagnosticering og behandling

Du finder det sikkert svært at vurdere, om du er påført en patientskade ved for sent diagnosticering af en sygdom eller en skade. Derfor tilbyder vi dig, at du kan bestille en gratis sagsgennemgang, hvor vi udover sagsvurderingen vil informere dig om sagsforløbet.

Vil du vide mere?