Erstatning efter ulykke i forbindelse med vejarbejde

Vejarbejdere er udsatte, når det gælder arbejdsulykker

I starten af september gennemførte Arbejdstilsynet en landsdækkende aktion målrettet vejarbejdere, og her måtte man desværre konstatere, at der var problemer med sikkerheden i cirka 60 procent af tilfældene.

For høj hastighed fra forbipasserende trafikanter kan føre til alvorlige arbejdsulykker

Ved aktionen besøgte Arbejdstilsynet i alt 95 vejarbejder, og ved cirka 60 procent blev der konstateret problemer. Der blev uddelt i alt 83 strakspåbud og forbud ved aktionen.

Et gennemgående problem var, at arbejdsgiverne ikke havde gjort nok for at sikre, at bilerne overholdt den nedsatte hastighed omkring vejarbejderne. Mere end 25 procent af arbejdsgiverne havde således udelukkende valgt at beskytte de ansatte ved at skilte med hastighedsbegrænsning, selvom de ifølge loven har pligt til at sikre, at farten kommer ned på et forsvarligt niveau. Hvis skiltningen ikke er tilstrækkeligt, kan det for eksempel gøres ved at indsnævre kørebanen.

Tilsynschef i Arbejdstilsynet, Charlotte Haugaard Juhl, mener, at aktionen bekræfter, at der er behov for fokus på sikkerheden ved vejarbejde.

– Vi er stødt på mange arbejdsgivere, der ikke lever tilstrækkeligt op til deres forpligtelser til at beskytte deres vejarbejdere, blandt andet fordi de ikke ved, at de har pligt til for eksempel med rumleriller eller sving at sørge for, at trafikanternes hastighed bliver tilpasset til forholdene, siger hun.

Hvis en vejarbejder får en arbejdsskade, er det bilistens ansvarsforsikring, der skal dække skaden sammen med arbejdsgiverens forsikring, men ved du hvordan du er dækket for personskade ved trafikulykker, hvor modparten stikker af? Det kan du læse mere om her.

Andre trafikanter kan hjælpe med at forhindre arbejdsulykker

Ét er, at der ligger et ansvar hos arbejdsgiverne, men de øvrige trafikanter bærer også en del af ansvaret for at undgå arbejdsskader i forbindelse med vejarbejde. Af den grund blev bødetaksterne sidste år fordoblet ved overskridelse af hastighedsbegrænsningerne ved et vejarbejde.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN mener vi, at det burde det være naturligt at udvise hensyn og sætte farten ned, når man passerer forbi vejarbejde. Der er jo tale om mennesker, der står helt ubeskyttede og i øvrigt arbejder for at gøre de trafikale forhold mere sikre for os alle.

Vi har desuden har tre gode råd, hvis du får en arbejdsskade.

  • Tag på skadestuen hurtigst muligt så skaden opføres i din lægejournal
  • Sørg for at din arbejdsgiver anmelder skaden til Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter, at skaden er sket samt eventuelt til politiet
  • Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner til ulykken

Klik her for at læse mere om arbejdsskader.

Vil du vide mere?