Kommer du til skade mens du hjælperne vennerne. Måske er det en arbejdsskade

Ulykke under vennetjeneste kan være en arbejdsskade

Kommer du til skade, mens du hjælper med at reparere naboens tag, så har du mulighed for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade – også selvom skaden sker i din fritid og som en del af en vennetjeneste. Det er der mange, som ikke ved, og de går dermed glip af en eventuel erstatning.

ERSTATNINGSGRUPPEN møder flere og flere tilskadekomne, som ikke er klar over, at uheld i forbindelse med en gratis vennetjeneste i mange tilfælde kan anerkendes som en arbejdsskade – og dermed ved de heller ikke, at de kan få erstatning for mén og erhvervsevnetab gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

ERSTATNINGSGRUPPEN oplever, at mange får anmeldt skaden for sent og dermed går glip af muligheden for erstatning. En eventuel arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest et år efter, uheldet er sket.

Betingelser for anerkendelse af arbejdsskade

Ifølge ERSTATNINGSGRUPPEN kan en skade, som er opstået ved selv helt korte og tilfældige tjenester udløse erstatning, hvis styrelsen vurderer, at de relevante betingelser er opfyldt.

For det første er det en betingelse, at du har udført et stykke arbejde i en anden persons interesse og ikke for din egen skyld. Dernæst er det en betingelse, at den hjælp, som du har givet, virkelig var nødvendig – fx er det afgørende, om modtageren ellers havde været nødt til at få en anden til at hjælpe. Det er også en betingelse, at modtageren enten har opfordret dig til at hjælpe, eller at hjælpen i hvert fald er sket på modtagerens initiativ. Sidst er det også afgørende, hvor længe arbejdet varede, og hvor omfattede en opgave, der var tale om.

Hvis du hjælper eller gør dine familiemedlemmer en tjeneste, så stiller loven lidt større krav til arbejdets karakter. Det gælder også, hvis du hjælper en af dine nære venner.

Fakta: Skyld og ansvar ved vennetjenester

  • Skyldes skaden et hændeligt uheld – dvs. at naboen, som du hjælper, ikke kan gøre for, at ulykken sker, så har du mulighed for at søge erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis de godkender ulykken som en arbejdsskade, kan du fx få erstatning for mén og erhvervsevnetab samt godtgørelse for behandlingsudgifter. Skaden skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest et år, efter skaden er sket.
  • Hvis du hjælper naboen, som uagtsomt er skyld i, at du kommer til skade – fx stiller en defekt stige til rådighed – så skal naboen anmelde skaden til sin ansvarsforsikring enten under husforsikringen eller indboforsikringen. I de tilfælde betaler naboens forsikring de erstatninger, der ikke betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, fx ødelagt tøj, tabt arbejdsfortjeneste samt erstatning for svie og smerte.

Vil du vide mere?