Få hjælp til arbedjskader

Sveder du på kontoret?

Næsten symbolsk er det gode vejr dukket op samtidig med sommerferiens afslutning, men kender du Arbejdstilsynets anbefalinger til temperatuen på kontoret?

Det må ikke være for varmt

Arbejdstilsynets anbefaling lyder, at temperaturen holdes på 20-22 grader ved stillesiddende eller stillestående arbejde, og det kræves, at temperaturen holdes under 25 grader, medmindre der er tale om decideret varme- eller hedebølge.

Når udendørstemperatuerne er meget høje, afgiver et lokale mindre varme til omgivelserne end normalt. Det vil få temperatuen til at stige indenfor og i nogle tilfælde kan den komme over 25 grader. Det vil normalt blive accepteret af Arbejdstilsynet, men kan medføre gener og udgøre en risiko for helbredet. Derfor bør man tage sine forholdsregler.

Gode råd når temperaturen stiger

Arbejdstilsynet har i den forbindelse en række gode råd, når temperaturen stiger;

  • Sørg for at medarbejderne har adgang til rigeligt drikkevand
  • Sørg for at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen overstiger 35 grader og luftfugtigheden er 40-60 %. Hvis luftfugtigheden er mere end 40-60 %, skal medarbejderne have pauser, selv om temperaturen er under 35 grader
  • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (for eksempel svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen hjælpes ud i køligere omgivelser med det samme. Medarbejderen skal desuden have rigeligt at drikke. Hvis en medarbejder derimod besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.

Vil du vide mere?