Nogen oplever bivirkninger ved HPV vaccinen og de kan have krav på erstatning

Svært at få erstatning for bivirkninger ved HPV vaccinen

Det europæiske Lægemiddelagenturs bivirkningskomité PRAC, konkluderer i en ny undersøgelse, at de to syndromer POTS og CRPS ikke forekommer oftere hos HPV-vaccinerede end hos ikke-vaccinerede. Dermed vil det fortsat være svært for HPV vaccinerede piger, der oplever bivirkninger, at få erstatning.

Årsagssammenhæng mellem vaccine og bivirkninger

For at få anerkendt en patientskade skal der være en årsagssammenhæng mellem behandlingen eller medicinen og skaden. Ifølge Det europæiske Lægemiddelagenturs bivirkningskomité PRAC er der ingen årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS, og dermed er der ikke umiddelbart udsigt til, at de HPV vaccinerede piger, der oplever bivirkninger, kan få erstatning.

Sundhedsstyrelsen udtaler i en pressemeddelelse, at overvågningen af HPV vaccinens sikkerhed overgår til de normale procedurer for lægemiddelovervågning, efter at den ekstraordinære undersøgelse nu er afsluttet.

Såvel Det europæiske Lægemiddelagentur som sundhedsmyndighederne i Danmark vurderer i øvrigt fortsat, at fordelene ved at vaccinere mod livmoderhalskræft er større end ulemperne i form af risikoen for bivirkninger.

Overlæge ønsker mere forskning

Overlæge og forskningschef på Synkopecentret på Frederiksberg Hospital, Jesper Mehlsen, er dog ikke overbevist af EMA-undersøgelsens konklusion. Han mener ikke, at grundlaget for rapporten er tilstrækkeligt.

– Hvis jeg havde skrevet en artikel på det grundlag, de har, så var den aldrig blevet accepteret, siger han til TV2 og tilføjer, at der skal forskes mere, før det kan udelukkes, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de to lidelser.

I en pressemeddelelse udsendt af Sundhedsministeriet understreger sundhedsminister Sophie Løhde dog, at den nye undersøgelse ikke ændrer ved, at de piger, der er henvist til fem regionale udredningscentre med uklare symptomer efter HPV-vaccination, skal have hjælp.

Læs vores tidligere artikel om behandlingstilbuddet her.

– De syge piger skal have den udredning og behandling, de har brug for. Jeg har derfor efter aftale med Danske Regioner besluttet, at Sundhedsstyrelsen skal rådgive regionerne om den konkrete organisering på området, så patienterne får et mere ensartet tilbud end i dag, lyder det fra sundhedsministeren, der forventer, at arbejdet vil være afsluttet i begyndelsen af det nye år.

Vil du vide mere?