Få rådgivning om erstatning for en arbejdsskade

Sværere at få anerkendt en psykisk skade af forsikringsselskabet end af Arbejdsskadestyrelsen

Det vil typisk være sværere at få anerkendt en psykisk skade af sin egen ulykkesforsikring end af Arbejdsskadestyrelsen.

Erstatning for psykisk skade

Hvis man pådrager sig en psykisk skade i relation til sit arbejde, vil det typisk være langt sværere at få anerkendt skaden, og dermed opnå erstatning, efter det forsikringsretlige ulykkesbegreb end efter arbejdsskadesikringsloven, eller sagt med andre ord: Det vil typisk være sværere at få dækket en psykisk skade af din private ulykkesforsikring end af Arbejdsskadestyrelsen. Af samme årsag vil man opleve tilfælde, hvor en psykisk skade anerkendes af Arbejdsskadestyrelsen men ikke af den private ulykkesforsikring.

Muligheden for at få erstatning for en psykisk skade af Arbejdsskadestyrelsen forudsætter naturligvis, at skaden er relateret til arbejdspladsen. Det kan for eksempel være, at man er blevet truet med vold eller har været udsat for vold, at man har været vidne til en voldsom begivenhed eller at man har været udsat for chikane eller uretmæssige anklager i relation til sit arbejde.

Forskelle mellem arbejdsskadesikringsloven og ulykkesforsikringer

Der er flere grunde til, at det typisk er sværere at få anerkendt en psykisk skade af sin egen ulykkesforsikring end af Arbejdsskadestyrelsen;

  • En af grundene er, at forsikringsselskaber benytter sig af ansvarsfraskrivelsesklausuler for psykiske følger. En sådan ansvarsfraskrivelsesklausul kan for eksempel lyde; ”Forsikringen dækker ikke: Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade”
  • En anden forskel mellem arbejdsskadesikringsloven og ulykkesforsikringer er, at arbejdsskadesikringsloven jf. § 6, stk. 1 tidsmæssigt spænder bredere end en ulykkesforsikring. Mens en ulykkesforsikring kun dækker pludseligt opståede hændelser, dækker arbejdsskadesikringsloven således påvirkninger af op til fem dages varighed.
  • Endelig er der den forskel mellem arbejdsskadesikringsloven og ulykkesforsikringer, at arbejdsskadesikringsloven indgår som en del af socialsikringslovgivningen, mens ulykkesforsikringer skal forstås som en aftale, der indgås mellem forsikringstegner og det respektive forsikringsselskab

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte ERSTATNINGSGRUPPEN.

Vil du vide mere?