Få advokatrådgivning om erstatning efter patientskade

Stigning i patientklager – skyldes det, at læger og patienter taler forbi hinanden?

Der er blevet anmeldt godt fjorten procent flere patientskader i første halvår af 2014 sammenlignet med første halvår af 2013.

Stigning i anmeldte patientskader

Patienterstatningen har for nyligt offentliggjort tallene vedrørende anmeldte patientskader i første halvår af 2014, og de viser, at der i årets første halvdel blev anmeldt 5.189 patientskader. Til sammenligning blev der anmeldt 4.527 skader i første halvår af 2013. Der er tale om en stigning på 662 anmeldelser, svarende til godt fjorten procent.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN nikker man genkendende til det stigende behov for at anmelde patientskader, og mange kunder spørger ind til området og søger at afdække, hvad de skal finde sig i og ikke finde sig i.

Det er vores indtryk, at patienterne er blevet mere bevidste om deres rettigheder, og hos ERSTATNINGSGRUPPEN anbefaler vi, at man får hjælp til at kigge på sin sag, hvis man er blevet udsat for en patientskade, så man kan få en vurdering af, om den kan være erstatningsberettiget. Vi giver altid en gratis forhåndsvurdering.

En patientskade kan medføre, at den oprindelige sygeperiode bliver forlænget, og i nogle tilfælde kan den få betydning for den fremtidige erhvervsevne.

Næsten en tredjedel af klagerne anerkendes

I næsten hvert tredje tilfælde viser det sig, at det kan betale sig at anmelde en patientskade. Ifølge Patienterstatningen blev der i første halvår af 2014 truffet 5.015 afgørelser om erstatningsberettigelse, og ud af disse er 1.569 skader blevet anerkendt af Patienterstatningen. Det svarer til næsten en tredjedel.

Patientombuddets seneste årsberetninger viser, at der i 2013 blev rapporteret 181.326 såkaldte utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerheds Database. I 2012 var tallet 155.791. Det svarer til en stigning på 25.535, eller godt 16 procent.

Hvad kan man så udlede af stigningen i antallet af klager? Betyder det, at der begås flere fejl i sundhedsvæsenet eller er der andre forklaringer?

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN tror vi, at forklaringen er mere kompleks end som så. En vigtig del skal findes i, at vi som forbrugere bliver mere og mere informationssøgende, og den digitale verden har gjort det let for os at undersøge alt fra symptomer og bivirkninger til klagemuligheder. En anden forklaring skal findes i, at der – netop på grund af den stigende informationssøgning – skabes nogen specifikke forventninger til behandlingsresultatet, og hvis sundhedspersonalet ikke får afstemt disse forventninger i forhold til patientens konkrete situation, er der en risiko for, at der opstår en utilfredshed i sidste ende.

 

Kilder: Patienterstatningen og Patientombuddet

Vil du vide mere?