Få rådgivning om arbejdsskader under frivilligt arbejde

Sådan sikrer du dig som frivillig på en festival

Listen over musikfestivaler i Danmark er lang, og snart lyder startskuddet til de første af slagsen. Det er typisk en stor stab af frivillige, der sørger for, at alt går op i en højere enhed, og det kan være sjovt at være en del af det frivillige fællesskab, men hvordan er du egentlig sikret som frivillig, hvis du kommer til skade under arbejdet?

Arbejdsskadeforsikringen er god at have

Med en arbejdsskadeforsikring er du dækket på samme måde, som hvis du kom til skade på dit almindelige arbejde. Du kan dog ikke selv tegne arbejdsskadeforsikringen. Den skal tegnes af festivalen eller eksempelvis en forening. I Danmark er der nemlig stor forskel på, hvordan de enkelte festivaler er organiseret. I nogle tilfælde er flere parter, der rekrutterer frivillig arbejdskraft til festivalen, for eksempel festivalen selv samt en eller flere foreninger.

Hvis der ikke er tegnet en arbejdsskadeforsikring, er der heldigvis stadig hjælp at hente for dig som medhjælper, hvis du kommer til skade.

Hvis du kommer til skade og der ikke er tegnet en arbejdsskadeforsikring, vil din eventuelle erstatning blive dækket af en puljeordning, som så til gengæld kan kræve beløbet betalt af festivalsarrangøren

Arbejdsskadeforsikringen er med til at formalisere ansættelsesforholdet og eliminere den usikkerhed, der eventuelt kan opstå om, hvorvidt du har været medhjælper eller gæst på festivalen.

Gode råd hvis du arbejder som frivillig på en festival

Vagtplaner er ofte hjørnestenen i organiseringen af en festivals mange frivillige, og ifølge ERSTATNINGSGRUPPEN er der god grund til at tage vagtplanerne seriøst.

Det er vigtigt, at det er tydeligt afgrænset, hvornår den frivillige skal hjælpe til. På den måde undgår både den frivillige og festivalarrangøren, at der senere opstår uenighed om, hvorvidt en eventuel skade skete under arbejdet som frivillig eller mens den tilskadekomne var almindelig gæst på festivalen.

Hvis du kommer til skade, mens du arbejder som frivillig på en festival, har ERSTATNINGSGRUPPEN disse tre gode råd til dig;

  • Sørg for at sikre dig kontaktoplysninger på eventuelle vidner
  • Tag på skadestuen eller til lægen hurtigst muligt, så din skade bliver noteret i lægejournalen
  • Meld skaden til arbejdsskadestyrelsen og din egen ulykkesforsikring

Vil du vide mere?