Få rådgivning om erstatning efter piskesmæld

Piskesmæld – husk at gå til læge inden for 72 timer fra ulykken

Det kan være vanskeligt at få tilkendt erstatning for piskesmæld og ofte trækker piskesmældssagerne i langdrag.

Lægejournalen spiller en central rolle i piskesmældssagerne, og hvis ikke alle dine gener er beskrevet i lægejournalen senest 72 timer efter ulykken er sket, er det stort set umuligt at få fuld erstatning for din piskesmældsskade.

Lægejournalen er central ved piskesmæld

Hvis du har fået piskesmæld, kan du som udgangspunkt få erstatning for de gener, piskesmældet har medført. Det svære består i at få anerkendt skaden som en piskesmældsskade.

Gener efter piskesmæld vil ofte være hovedpine og nakkesmerter. Det er gener, som store dele af den danske befolkning af andre årsager oplever fra tid til anden. Derfor kan det være svært at bevise en sammenhæng mellem f.eks. en trafikulykke og piskesmældsgener, hvis ikke lægejournalen giver den tilstrækkelige dokumentation.

Oftest sker piskesmæld i forbindelse med trafikuheld, men det kan også ske som følge af fald, slag, kraftig ryk og skub eller vold. Det er vigtigt, at dine piskesmældssymptomer opføres i lægejournalen hurtigst muligt efter ulykken og senest 72 timer efter, da det ellers kan være meget svært at opnå erstatning for piskesmæld.

Når erstatningssager for piskesmæld bedømmes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Retslægerådet, kigger de på, om symptomerne du beskriver, er opført i skadestueanmeldelsen eller lægejournalen fra din egen læge inden for tre døgn efter skaden. Hvis symptomerne ikke fremgår, kan det være så godt som umuligt at få godkendt generne og få dem koblet sammen med ulykken, du har været udsat for.

Beskrivelsen af generne i de første lægejournaler, der bliver skrevet, kan være problematisk, fordi mange personer, der er kommet til skade, i starten overser nogle symptomer, fordi der er andre symptomer, der i første omgang er langt mere dominerende og derfor også får størst opmærksomhed.

Det sker også ofte, at den tilskadekomne i begyndelsen tror, at generne vil forsvinde af sig selv efter et stykke tid, og når det så flere måneder efter går op for den tilskadekomne, at generne ikke forsvinder, så er løbet så godt som kørt i forhold til at kunne kræve erstatning.

De lægejournaler der bliver skrevet først, får altså en helt afgørende betydning i erstatningssagerne, og det er vigtigt, at såvel du som skadelidt patient som din læge er ekstra opmærksom på at få samtlige symptomer beskrevet i journalen så hurtigt som mulig.

Gode råd hvis du har fået piskesmæld

Erstatningsgruppen har nogle gode råd til dig, der har fået piskesmæld:

  • Tag på skadestuen eller til egen læge indenfor 72 timer efter ulykken – og vær sikker på, at du får beskrevet dine gener grundigt til lægen
  • Hvis du får nye gener i dagene efter ulykken, så book straks tid ved din læge til undersøgelse, så det kan dokumenteres i din journal
  • Hvis generne fortsætter, så sørg for at de fortløbende noteres ved konsultationer hos egen læge/behandlere
  • Anmeld skaden til din ulykkesforsikring og eventuelt skadevolders ansvarsforsikring

Erstatningsgruppen fører mange sager om piskesmæld, og vi kigger også gerne på din sag. Klik her for at bestille en gratis sagsgennemgang.

Vil du vide mere?