Få hjælp til erstatning for piskesmæld ved lav hastighed

Mulighed for erstatning for personskade f.eks. piskesmæld / whiplash ved lav hastighed

Mange forsikringsselskaber er meget hurtige på aftrækkeren i forhold til at afvise erstatning for piskesmæld/whiplash i tilfælde, hvor der er tale om lav hastighed.

Hvis du har pådraget dig en personskade, eksempelvis piskesmæld også kaldet whiplash, efter påkørsel ved lav hastighed, kan det være svært at få tilkendt erstatning.

Afvist erstatning for piskesmæld på grund af lav hastighed

Oftere og oftere får forsikringsselskaberne udfærdiget en såkaldt Dancrash rapport eller tilsvarende, som viser, at der er tale om lavhastighed, hvorefter den skadelidtes krav på erstatning bliver afvist.

Der ses desværre også tilfælde, hvor forsikringsselskaberne i et stykke tid – op til flere år – efter skaden har betalt for eksempel løbende ydelser for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste, men lige pludselig lukker kassen i for yderligere erstatning med henvisning til en Dancrash rapport.

Der kan opnås erstatning på trods af lav hastighed

Selvom det kan se svært ud, er det vigtigt, at du som skadelidt ikke uden videre giver op i disse sager.

I Danmark er der nemlig ikke nogen lovbestemt undergrænse for hastighed, i forhold til hvornår man kan få erstatning. Retslægerådet har udtalt, at der ikke kan fastlægges nogen konkret undergrænse, fordi der ikke er nogen videnskabelig måde, hvorpå man kan fastslå hvilke hastigheder, der kan give hvilke skader. Det er altså op til en konkret vurdering i hvert enkelt piskesmældstilfælde, om den skadelidte kan få erstatning for sin skade.

I retspraksis ses det, at der er givet erstatning for piskesmæld, selvom der er tale om et lavenergitraume, ja faktisk helt ned til under 10 km/t.

En nyere Landsrets dom fra 2020 slår desuden fast, at det ikke er udelukket at opnå erstatning ved lavenergitraumer. I den pågældende sag var der tale om en hastighedsændring på skadelidtes bil på mellem 3-4 km/t, og der var således tale om en lavenergikollision.

Bevis for årsagssammenhæng og lægekonsultation er vigtig

Når du søger erstatning for piskesmæld, er det væsentligt, at der føres et godt bevis for årsagssammenhængen. Det er for eksempel meget væsentligt, at der er søgt læge inden for de første 72 timer angående piskesmældssymptomerne, og at det er noteret i journalen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til erstatning efter piskesmæld eller gerne vil have hjælp i din sag, kan du kontakte os i Erstatningsgruppen. Vi har mange års erfaring med personskadeerstatning herunder ved piskesmæld.

Vi tilbyder en gratis sagsgennemgang, som gør dig klogere på dine erstatningsmuligheder.

Vil du vide mere?