Erstatning for piskesmæld - få hjælp af en advokat

Derfor bør du kontakte en advokat, hvis du har fået piskesmæld / whiplash i en trafikulykke

Det er kendt, at mange tusinde mennesker hvert år rammes af piskesmæld også kaldet whiplash. Heldigvis bliver de fleste raske igen, men desværre får mange langvarige symptomer.

Er du ramt af piskesmæld, kan det derfor medføre en række udfordringer i den dagligdag, du er vant til at føre.

Mange oplever, ud over fysiske gener, også kognitive gener f.eks. træthed, nedsat evne til at koncentrere sig og manglende overskud. Det kan også være problemer socialt, fordi man bliver støjfølsom og følsom over for mange indtryk. 

Det kan også være problemer socialt, fordi man bliver støjfølsom og følsom over for mange indtryk. 

Der er meget at holde styr på i en erstatningssag

Der er rigtig mange ting, du skal holde styr på og mange spørgsmål, der kan hobe sig op; F.eks. hvor kan jeg søge erstatning, hvad kan jeg få i erstatning, hvad gør jeg når jeg ikke længere kan passe mit arbejde m.v.

Det kan også være, at du har fået anmeldt skaden til forskellige forsikringsselskaber, men du oplever, at forsikringsselskaberne ikke er så samarbejdsvillige eller at du simpelthen ikke kan overskue ret meget på grund af træthed og manglende overblik.

I de tilfælde bør du kontakte en advokat, der har speciale i personskadeerstatningsret, som kan hjælpe dig med den rette rådgivning.  

Dét kan vi hjælpe dig med

I Erstatningsgruppen arbejder vi kun med personskadeerstatning, og vi har mange års erfaring med piskesmæld.

Vi kan overtage hele din erstatningssag, så du ikke selv skal bekymre dig om, hvorvidt du ”får det hele med”. 

Hos Ersatningsgruppen kan vi:

  • Sikre at din sag anmeldes til alle relevante parter, hvor der kan opnås erstatning. Det er ikke altid let at vide, om kravet er anmeldt alle relevante steder
  • Sørge for at du får alle de erstatninger, du måtte have krav
  • Holde styr på forældelsesfristerne i din sag, så du ikke skal bekymre dig om, om dine krav forældes
  • Føre en retssag om dine erstatningskrav, hvis sagen skulle gå i hårdknude

Kort sagt bliver du grundigt rådgivet gennem hele processen og vi tager hånd om dig og din situation. 

4 gode råd fra Erstatningsgruppen hvis du har piskesmældssymptomer efter en ulykke

  • Tag på skadestuen eller til egen læge indenfor 72 timer efter ulykken – og vær sikker på, at du får beskrevet dine gener grundigt til lægen. Det er meget vigtigt, at der kan dokumenteres ”strakssymptomoer”
  • Hvis du får nye gener i dagene efter ulykken, så book straks tid ved din læge til undersøgelse, så det kan dokumenteres i din journal
  • Hvis generne fortsætter så sørg for, at de fortløbende noteres ved konsultationer hos egen læge/behandlere
  • Anmeld skaden til din ulykkesforsikring og eventuelt skadevolders ansvarsforsikring

Vil du vide mere?